czwartek, 15 września 2022

Działalność królowej Letizii

 To był chyba najtrudniejszy post do przygotowania w tej serii i jeden z najtrudniejszych w trakcie mojej sześcioletniej przygody z tym blogiem. Po pierwsze dlatego, że hiszpańska rodzina królewska nie ma patronatów jako takich (zamiast nich członkowie HRK pełnią honorowe funkcje), a po drugie dlatego, że w Internecie próżno szukać listy wszystkich organizacji, w których działalność angażuje się królowa Letizia. Pora to zmienić, a 50. urodziny królowej to doskonała do tego okazja.

Embed from Getty ImagesWedług El País, królowa odbywa około 200 wyjść rocznie, w tym część w towarzystwie króla Felipe. Niektóre z nich to wyjścia trwale wpisane do jej kalendarza, jak obchody Święta Narodowego czy wręczenie Narodowych Nagród Sportowych, natomiast pozostałe w zasadzie skupiają się wokół jej “zainteresowań” charytatywnych. Głównymi obszarami jej działalności są: dzieci i młodzież (zwłaszcza ich edukacja), zdrowie, kobiety oraz kultura.

Embed from Getty ImagesKultura


Jako była dziennikarka Letizia jest zainteresowana językiem hiszpańskim oraz hiszpańską kulturą i dziedzictwem narodowym. Odwiedza hiszpańskie muzea, centra i instytucje kultury, wręcza nagrody (m.in. Narodowe Nagrody Kultury), otwiera wydarzenia (jak Międzynarodowe Targi Książki), wystawy czy galerie (jak pewnie pamiętacie, w kwietniu tego roku razem z Charlesem, jeszcze wówczas księciem Walii, otworzyła Hiszpańską Galerię na zamku Auckland w Anglii). Pełni także funkcję honorowej przewodniczącej stowarzyszenia non-profit Hispania Nostra, które promuje, chroni i wzbogaca dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Hiszpanii. Stowarzyszenie powstało w 1978 roku, a jego honorową przewodniczącą została królowa Sofia, która później zrzekła się tej roli na rzecz synowej. Hiszpania jest trzecim krajem w Europie i czwartym na świecie z największą liczbą obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a Hispania Nostra poprzez prowadzone programy stara się je zachować dla przyszłych pokoleń. Organizuje wystawy, zbiórki pieniędzy na odrestaurowanie zabytków, a także coroczne Forum Stowarzyszeń i Menedżerów Kultury (Foro de Asociaciones y Gestores Culturales), które stanowi przestrzeń do debat na określony temat dla profesjonalistów i osób zainteresowanych ochroną oraz promocją dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Prowadzi też tzw. Czerwoną Księgę, czyli listę obiektów na terenie Hiszpanii zagrożonych zniszczeniem, której celem jest podniesienie społecznej świadomości i zaangażowanie społeczeństwa w ochronę hiszpańskiego dziedzictwa. Każda osoba lub instytucja w Hiszpanii może zaproponować umieszczenie na liście zagrożonego obiektu, a Hispania Nostra po sprawdzeniu zgłoszenia akceptuje lub odrzuca je. Stowarzyszenie promuje też dobre działania podejmowane na szczeblu lokalnym i krajowym, które przyczyniają się do ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez ufundowane w 2011 roku Nagrody Hispania Nostra (Premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas en Patrimonio).

Embed from Getty Images

Hiszpania jest liderem w branży turystycznej na świecie. Wspiera nas liczba odwiedzających, ale także poświęcenie i doskonałość naszych specjalistów w sektorze oraz ogromne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, gastronomiczne i społeczne, które nasz kraj ceni. A to forum wiedzy i pomysłów będzie ogromnym impulsem, który będzie kierował branżą turystyczną w nadchodzących latach. ~ Królowa Letizia, 2020
Embed from Getty Images

Inną organizacją działającą w podobnym obszarze jest FundéuRAE (Fundación del Español Urgente), w której działalność obecna królowa Hiszpanii angażuje się niemal odkąd została księżną, choć dopiero w ubiegłym roku przyjęła funkcję honorowej przewodniczącej jej Rady Powierniczej. Fundacja została założona w 2004 roku przez Agencję EFE i Królewską Akademię Hiszpańską w celu promowania prawidłowego użycia języka hiszpańskiego w mediach, zarówno hiszpańskich, jak i latynoamerykańskich. Na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych poprawia, wyjaśnia i pokazuje prawidłowe użycie hiszpańskich słów, zwrotów i wyrażeń, a także opracowuje raporty i analizy dla dziennikarzy.

Embed from Getty Images

Wspólnie z królem Felipem, Letizia jest także honorową przewodniczącą Rady Powierniczej Muzeum Narodowego Centrum Sztuki Królowej Sofii (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía). Muzeum powstało w 1990 roku i zostało nazwane na cześć królowej Sofii. Prezentuje głównie hiszpańską sztukę XX wieku, w tym kolekcję dzieł Pabla Picassa i Salvadora Dalí, dwóch największych hiszpańskich malarzy ubiegłego stulecia. Jest jednym z największych na świecie muzeów sztuki. Mieści się w czterech budynkach niedaleko stacji Atocha: dwóch głównych, Sabatini i Nouvel przy Calle de Santa Isabel oraz Pałacu Velázqueza i Pałacu Kryształowym w Parku Retiro, odległych o 20 minut drogi pieszo. Muzeum Narodowe Centrum Sztuki Królowej Sofii jest częścią tzw. Złotego Trójkąta Sztuki w Madrycie, razem z pobliskimi Muzeum Prado i Muzeum Thyssen-Bornemisza.

Embed from Getty ImagesDzieci i młodzież


Działalność Letizii w dużej mierze koncentruje się na wsparciu edukacji przyszłych pokoleń, a w szczególności zapobieganiu przedwczesnemu porzucaniu szkoły przez młodzież. Cel ten z jednej strony realizuje promując czytelnictwo i zachęcając do rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem, a z drugiej promując i wspierając szkolenia zawodowe młodych ludzi. Na początku lata otwiera wspomniane już Międzynarodowe Targi Książki w Madrycie oraz co roku wręcza Nagrodę Cervantesa dla wybitnego hiszpańskojęzycznego pisarza. Z kolei we wrześniu tradycyjnie pojawia się na ceremonii rozpoczęcia nowego roku szkolnego w różnych szkołach na terenie całej Hiszpanii. Działa również na rzecz zapewnienia młodym dziewczętom dostępu do edukacji.
Czytanie to dobry sposób na łączenie się z innymi, poszerzanie naszego życia. Jest podstawą wszelkiego uczenia się, a zatem naszego rozumienia świata i nas samych. Czytanie to postawa wobec życia; wzbogaca nas o myślenie, więc przynosi nam gwarantowane zyski, bez ryzyka i z pełną rentownością. ~ Królowa Letizia, 2011

Embed from Getty Images

Królowa jest honorową przewodniczącą UNICEF España oraz Rzeczniczką UNICEF-u ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży (Defensora para la Salud Mental de la Infancia y Adolescencia). Organizacja chroni i promuje prawa dzieci na całym świecie, dbając o ich zdrowie i rozwój, zapewniając im dostęp do edukacji oraz chroniąc je przed wykorzystywaniem i przemocą. W samej Hiszpanii jej działania skupiają się na promowaniu i ochronie praw dzieci poprzez edukację w ponad 1000 szkół oraz prowadzenie polityki zabezpieczającej losy hiszpańskich dzieci na szczeblu narodowym i lokalnym. W zeszłym roku hiszpański oddział UNICEF-u uruchomił kampanię Su Mayor Influencer, której celem jest zwrócenie uwagi dorosłych na aktywności podejmowane przez dzieci w Internecie. Szacuje się, że co piąty nastolatek w Hiszpanii korzysta z Internetu po północy, a co trzeci ma problem ze zbyt częstym lub zbyt długim korzystaniem z Internetu. 

Embed from Getty Images

Druga kampania zainaugurowana przez organizację w ubiegłym roku, En Mi Mente, skupia się na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Według szacunków UNICEF-u przedstawionych w ubiegłorocznym raporcie o stanie dzieci na świecie, więcej niż 1 na 7 nastolatków na całym świecie w wieku 10-19 lat ma zdiagnozowane zaburzenie zdrowia psychicznego. Kampania ma zwiększyć świadomość zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży oraz uruchomić krajową strategię zapewniającą dostęp do usług zdrowia psychicznego finansowanych ze środków publicznych.

Embed from Getty ImagesLetizia angażuje się także w zapobieganie i walkę z uzależnieniami. We wrześniu 2015 roku przejęła od teściowej rolę honorowej przewodniczącej Fundacji Przeciwko Narkomanii (FAD). Królowa Sofia pełniła tę funkcję przez prawie 30 lat. Głównym celem fundacji jest poprawa samopoczucia i jakości życia młodzieży jako “bohaterów teraźniejszości i architektów przyszłości”, jak czytamy na oficjalnej stronie. FAD analizuje świat młodych ludzi, stara się wykrywać potencjalne zagrożenia i przewidywać trendy oraz prowadzi kampanie, projekty edukacyjne i szkolenia. Ich działania mają uświadamiać młodzież zarówno w Hiszpanii, jak i Ameryce Łacińskiej w zakresie nie tylko narkotyków i innych używek, ale też równości płci czy prawach człowieka, realizując tym samym Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Od momentu powstania w 1988 roku fundacja przeprowadziła 61 kampanii, zrealizowała 150 projektów edukacyjnych oraz wsparła 1,5 miliona młodych osób w 11 krajach na świecie.

Embed from Getty ImagesZdrowie


Zdaniem królowej Letizii, sposobem na zapobieganie uzależnieniom jest zaszczepienie zdrowych nawyków we wczesnym dzieciństwie. Jak czytamy na oficjalnej stronie hiszpańskiej rodziny królewskiej, królowa jest “przekonana, że dobre zdrowie fizyczne i psychiczne ma swoje podstawy w tych nawykach, które będą najskuteczniejsze, jeśli będą promowane we wczesnym dzieciństwie”. Dlatego też w swojej pracy stara się promować aktywność fizyczną i przede wszystkim zdrową dietę. W 2015 roku została mianowana Specjalną Ambasadorką FAO ds. Żywienia w uznaniu jej zaangażowania w walkę z głodem i niedożywieniem, a także wysiłków podejmowanych przez Hiszpanię na rzecz zapewnienia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization, FAO) została powołana w 1945 roku do walki z głodem. Jej celem jest osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego oraz zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wystarczającej ilości zdrowej żywności poprzez zrównoważony rozwój rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa. Królowa Hiszpanii regularnie bierze udział w konferencjach, sympozjach i innych wydarzeniach dotyczących zdrowego żywienia, m.in.: Międzynarodowej Konferencji Żywienia w 2014 roku (International Conference on Nutrition, ICN), Międzynarodowym Sympozjum nt. Zrównoważonych Systemów Żywnościowych dla Zdrowej Diety i Poprawy Żywienia dwa lata później czy Światowym Dniu Żywności w Rzymie w 2018 roku.

Embed from Getty Images

Od 2010 roku królowa pełni funkcję honorowej przewodniczącej Hiszpańskiego Stowarzyszenia Walki z Rakiem (Asociación Española Contra el Cáncer, AECC). Misją stowarzyszenia, które powstało w 1953, jest edukacja zdrowotna i wsparcie osób chorych i ich bliskich oraz finansowanie badań, które zapewnią lepszą diagnostykę i leczenie nowotworów. Oferuje pacjentom wsparcie informacyjne dotyczące badań diagnostycznych, możliwości leczenia nowotworów i skutków ubocznych zastosowanej terapii, wsparcie psychologiczne polegające na pomocy z poradzeniem sobie z emocjami towarzyszącymi diagnozie i leczeniu oraz poprawie komunikacji z rodziną, a także pomoc społeczną skoncentrowaną na uporaniu się z trudnościami wynikającymi z choroby czy uzyskaniu świadczeń społecznych. AECC prowadzi także programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodych ludzi, aby promować zdrowy tryb życia i zapobiegać nowotworom.

W walce z rakiem badania naukowe są kluczem do postępu, a inwestowanie w te badania doprowadzi do lepszej przyszłości dla wszystkich. ~ Królowa Letizia

Embed from Getty Images

W obszarze zdrowia Letizia jest również honorową przewodniczącą Hiszpańskiej Federacji Chorób Rzadkich (FEDER), która reprezentuje pacjentów cierpiących na rzadkie choroby i walczy o ich prawa, aby poprawić jakość życia.

Trzy miliony osób w naszym kraju, w tym wiele dzieci i nastolatków, cierpi na rzadkie choroby. Priorytetem naszego społeczeństwa jest nadanie im większej widoczności i podniesienie świadomości na ich temat oraz zaangażowanie nas wszystkich w ich codzienną walkę. ~ Królowa Letizia, 2010

Embed from Getty Images

Założona w 1999 roku federacja non-profit zrzesza 390 różnych organizacji i stowarzyszeń oraz reprezentuje 3 miliony hiszpańskich pacjentów chorujących na jedną z ponad 1300 rzadkich chorób. Jej działania koncentrują się wokół:
 • zapewnienia swoim podopiecznym równych szans w obszarze opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, edukacji i zatrudnienia;
 • promowania i finansowania badań naukowych, aby zapewnić swoim podopiecznym dostęp do informacji i zasobów;
 • stworzenia przestrzeni do wspólnych spotkań pacjentów, rodzin borykających się z podobnymi problemami i specjalistów, oraz szukania rozwiązań;
 • zwracania społecznej uwagi na potrzeby osób dotkniętych rzadkimi chorobami.

Embed from Getty Images

FEDER pracuje nad zapewnieniem osobom z rzadkimi chorobami opieki multidyscyplinarnej. Oferuje im indywidualną opiekę, kontakt ze specjalistami, ośrodkami, organizacjami i innymi pacjentami, troszczy się o ich potrzeby edukacyjne, udziela porad m.in. dotyczących dostępu do świadczeń, walczy z przypadkami dyskryminacji oraz organizuje dla nich i ich bliskich warsztaty. Pomaga również osobom bez postawionej diagnozy.

Embed from Getty Images

Zainteresowania królowej obejmują także pomoc osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami - niewidomym, niesłyszącym, osobom z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną czy zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest członkinią zarządu Królewskiej Rady Powierniczej ds. Niepełnosprawności (Real Patronato sobre Discapacidad), będącej autonomicznym organem przy Ministerstwie Praw Społecznych i Agendy 2030. Podobnie jak FEDER, Królewska Rada Powiernicza skupia się na promowaniu praw osób niepełnosprawnych i poprawie jakości ich życia, a poprzez realizowane programy dąży do wsparcia ich rozwoju osobistego, włączenia w społeczeństwo oraz zapobiegania niepełnosprawności. Do pełnionych przez nią funkcji należą: współpraca z różnymi instytucjami nad tworzeniem, gromadzeniem i rozpowszechnianiem wiedzy, promowanie edukacji i rozwoju zawodowego osób z niepełnosprawnościami, podnoszenie świadomości na temat niepełnosprawności, promowanie dobrych praktyk zarówno w organach publicznych, jak i prywatnych, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami, oraz zapewnianie wsparcia organizacjom.

Wszystko, co my, w instytucjach lub jakiejkolwiek sferze społecznej, możemy zrobić, aby każda osoba niepełnosprawna mogła pokazać swój talent i żyć pełnią życia bez dyskryminacji, będzie krokiem naprzód w naszym wspólnym postępie. ~ Królowa Letizia

Embed from Getty Images

Jedną z inicjatyw Rady jest Program Królowej Letizii na rzecz Integracji, który ma promować edukację osób niepełnosprawnych oraz poprawić warunki ich kształcenia. W ramach programu udzielane jest wsparcie finansowe uczniom powyżej 16. roku życia z niepełnosprawnościami, umożliwiające im kontynuowanie edukacji w szkołach wyższych. W ten sposób zapewnia im równe szanse w dostępie do edukacji, wspiera ich rozwój oraz odciąża finansowo ich bliskich, których w wielu przypadkach nie byłoby stać na opłacenie dalszego kształcenia.

Embed from Getty Images

Z inicjatywy Rady wręczane są Nagrody Królowej Letizii, których celem jest opracowanie programów i działań podnoszących świadomość na temat niepełnosprawności, wspieranie badań, integracji zawodowej, twórczości artystycznej i zachęcanie do sportu sprzyjającego włączeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, a także promowanie Międzynarodowej Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych.

Embed from Getty Images

W tym roku jedną z Nagród Królowej Letizii w dziedzinie Obrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami otrzymała fundacja CERMI Mujeres, która wspiera niepełnosprawne dziewczęta i kobiety. Jako feministka, królowa Hiszpanii od lat angażuje się w walkę o równe prawa dla kobiet i dziewcząt oraz walkę z przemocą domową i przemocą ze względu na płeć.

Embed from Getty ImagesWsparcie kobiet


Każda dziewczyna, bez względu na to, gdzie się urodziła, powinna mieć możliwość wyboru tego, czego chce w życiu, bo cudownie jest być kobietą - a przynajmniej powinno tak być. ~ Królowa Letizia, 2015

Letizia jest honorową przewodniczącą Women for Africa (Fundación Mujeres por África) - organizacji, która wspiera afrykańskie kobiety we wprowadzaniu zmian i rozwijaniu krajów afrykańskich. Jak czytamy na oficjalnej stronie organizacji,  “Women for Africa angażuje się i działa na rzecz demokracji, rządów, pokoju, praw człowieka oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. A wszystko to w kategoriach równości, ponieważ jesteśmy przekonani, że równość jest najpotężniejszym czynnikiem decydującym o społecznej transformacji”. Powstała w 2012 roku i promuje sprawiedliwy, sprzyjający włączeniu społecznemu świat, w którym kobiety będą mogły cieszyć się wolnością i pełnią praw. 

Embed from Getty Images

Spośród licznych projektów, jakie fundacja prowadzi w krajach afrykańskich oraz Hiszpanii, bliżej opiszę Wam She studies for two i Painting Africa. Pierwszy z nich, prowadzony w 2019 roku w Republice Zielonego Przylądka, miał na celu zagwarantowanie ciężarnym nastolatkom i matkom prawa do wysokiej jakości edukacji oraz promowanie równości płci. 42% dziewcząt, które porzuciły szkołę w latach 2002-2008 z powodu ciąży, nie kontynuowało edukacji, nie mogąc jej pogodzić z macierzyństwem. Jest to jeszcze bardziej problematyczne, jeśli weźmie się pod uwagę odnotowywany w ostatnich latach wzrost liczby ciąż u nastolatek. Wspólnie z rządem Republiki Zielonego Przylądka fundacja Women for Africa stara się zachęcać ciężarne nastolatki i młode matki do powrotu do szkół, usunąć przeszkody, które im to utrudniają, walczyć ze stereotypami, nierównościami i przemocą ze względu na płeć oraz promować edukację seksualną.

Embed from Getty Images

Z kolei projekt Painting Africa był prowadzony w latach 2013-2016 w Ghanie i dotyczył walki z malarią i innych chorób przenoszonych przez owady. W jego trakcie edukowano kobiety z lokalnych społeczności w zakresie higieny, czystości i warunków sanitarnych, zorganizowano warsztaty na temat właściwego gospodarowania odpadami, a także wybudowano budynek użyteczności publicznej z prysznicami i toaletami w wiosce Ahwiam.

Równość oznacza wiele rzeczy, ale przede wszystkim jest to możliwość wyboru planu życiowego. Dzięki niej każdy własnym wysiłkiem może udać się tam, dokąd chce. ~ Królowa Letizia

Embed from Getty Images

W podobnym, choć nieco węższym niż Women for Africa obszarze, działa Fundacja Mikrofinansowania BBVA (Fundación Microfinanzas BBVA), w której królowa także pełni rolę honorowej przewodniczącej. Celem fundacji jest wsparcie zrównoważonego i inkluzywnego rozwoju gospodarczego i społecznego osób w trudnej sytuacji, które prowadzą własną działalność. Fundacja działa w Ameryce Łacińskiej i innych krajach rozwijających się, a większość ich beneficjentów to kobiety. Szacuje się, że 203 miliony osób dorosłych w Ameryce Łacińskiej nie ma dostępu do usług finansowych, głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia albo braku wykształcenia. BBVA zachęca ich do otwierania własnej działalności, ograniczając ubóstwo, a przedsiębiorcom o niskich dochodach stwarza możliwości rozwoju i poprawy swojego życia. Poza wsparciem finansowym prowadzi także programy edukacyjne - te skierowane do przedsiębiorczyń dotyczą m.in.: zarządzania, finansów, oszczędności, nowoczesnych technologii, a nawet walki z przemocą ze względu na płeć.

Embed from Getty Images

Inną organizacją, którą królowa Letizia regularnie odwiedza, choć nie znalazłam informacji, by pełniła w niej jakąkolwiek funkcję, jest APRAMP - Stowarzyszenie na rzecz Zapobiegania, Reintegracji i Opieki nad Prostytutkami. Stowarzyszenie, jak sama nazwa wskazuje, walczy z wykorzystaniem seksualnym i handlem ludźmi. Stara się identyfikować osoby, które padły ofiarą tego typu nadużyć, zapewnia im opiekę w sferach społecznej, prawnej, psychologicznej czy zdrowotnej oraz wspiera na trudnej drodze powrotu do normalnego życia, pomagając im odzyskać wolność, godność i autonomię. Prowadzi całodobową infolinię, schroniska, mobilne punkty pomocy w miejscach, gdzie najczęściej można znaleźć osoby wykorzystywane seksualnie i ofiary handlu ludźmi, a także szkolenia umożliwiające im rozwinięcie swoich kwalifikacji zawodowych i znalezienie pracy. Królowa wielokrotnie odwiedzała Stowarzyszenie albo udzielała audiencji jego przedstawicielom. Co ciekawe, w ubiegłym roku na jedno z wyjść założyła nawet asymetryczną sukienkę zaprojektowaną przez hiszpańskiego projektanta Ulisesa Méridę we współpracy z APRAMP. Dwanaście kobiet korzystających z warsztatów krawieckich Stowarzyszenia uszyło całą kolekcję ubrań projektu Méridy.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Letizia zresztą bardzo często koncentruje się w czasie swoich wyjść na kobietach. Jak zauważa El Pais, większość jej oficjalnych obowiązków dotyczy wsparcia kobiet. Regularnie uczestniczy w spotkaniach na temat równości płci i promowania roli kobiet w nauce, biznesie czy ekonomii, a od 2017 roku aktywnie bierze udział w walce z przemocą domową i przemocą ze względu na płeć, za co dwa lata później otrzymała Nagrodę Obserwatorium Przeciwko Przemocy Domowej i Płciowej (Premio del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género 2019) w kategorii “Najwybitniejsza osobowość”. Członkowie Obserwatorium jednogłośnie przyznali jej nagrodę, doceniając zaangażowanie królowej w podnoszenie społecznej świadomości, przeznaczanie środków na walkę z przemocą i niesienie pomocy kobietom, które jej doświadczyły. Nagrodę odebrała z rąk męża, króla Felipe.

Embed from Getty Images

Wzmocnienie pozycji kobiet i walka z przemocą są jednym z głównych filarów działalności Letizii nie tylko w Hiszpanii, ale również poza jej granicami. Skupia się na nich w czasie swoich wizyt zagranicznych i misji humanitarnych, m.in. w Paragwaju pod koniec zeszłego roku czy Mauretanii kilka miesięcy temu. Odkąd w 2014 roku została królową, średnio raz w roku podróżuje razem z organizacją Cooperación Española, aby dowiedzieć się więcej o prowadzonych działaniach i pomocy humanitarnej udzielanej przez Hiszpanię.

Misja humanitarna w Salwadorze, maj 2015. Presidencia El Salvador from San Salvador, El Salvador, América Central, CC0, via Wikimedia Commons


Embed from Getty ImagesHiszpański Czerwony Krzyż


Podtrzymując tradycję hiszpańskiej rodziny królewskiej, Letizia jest także honorową przewodniczącą Hiszpańskiego Czerwonego Krzyża (Cruz Roja Española). Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca został powołany w 1863 roku przez szwajcarskiego filantropa Henri’ego Dunanta, który cztery lata wcześniej, zszokowany widokiem pozostawionych samym sobie rannych i umierających żołnierzy po bitwie pod Solferino, spontanicznie starał się im pomóc niezależnie od ich narodowości, razem z mieszkańcami okolicznych wiosek. Hiszpania przyłączyła się do ruchu już na samym początku - w 1863 roku była jednym z czternastu narodów biorących udział w Pierwszej Międzynarodowej Konferencji. Zaangażowanie hiszpańskich królowych w działalność Czerwonego Krzyża sięga czasów królowej Victorii Eugenii, prababki króla Felipe, która za swoją pracę została odznaczona Orderem Zasługi Hiszpańskiego Czerwonego Krzyża.

Czerwony Krzyż odpowiada, towarzyszy i wychodzi naprzeciw tym, którzy mają niewyobrażalne trudności w prowadzeniu godnego życia. ~ Królowa Letizia, 2021

Embed from Getty Images

Obecnie Hiszpański Czerwony Krzyż udziela pomocy najbardziej potrzebującym w sytuacjach kryzysowych, zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, jak również niesie pomoc humanitarną poza granicami Hiszpanii. Poza tym promuje równe szanse, zwłaszcza w obszarze zatrudnienia, walczy z dyskryminacją i stara się poprawić jakość życia najbardziej wrażliwych grup społecznych m.in. poprzez edukację zdrowotną czy ochronę środowiska. Tylko w ubiegłym roku Hiszpański Czerwony Krzyż swoimi działaniami objął prawie 16 milionów ludzi na całym świecie, w tym niemal 5 milionów osób na terenie samej Hiszpanii: dzieci, młodzież, kobiety, imigrantów i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie.

Embed from Getty Images


***** ***** ***** ***** *****

Zdaję sobie sprawę, że powyższa lista nie jest kompletna - tak jak wspominałam na początku, nawet na oficjalnej stronie hiszpańskiej rodziny królewskiej brakuje spisu wszystkich funkcji, jakie pełni królowa Letizia, mogłam więc bazować jedynie na tym, co sama wiem i/albo znalazłam w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Na pewno nie wspomniałam o jej działalności w Fundacji Księżniczki Asturii i Fundacji Księżniczki Girony - z jednej strony dlatego że nic mi nie wiadomo, by pełniła w nich jakieś funkcje, a z drugiej dlatego, że to nie do końca jest jej obszar. Jest to raczej dziedzina króla Felipe i księżniczki Leonor, która w przyszłości zastąpi rodziców na spotkaniach fundacji. Jeśli słyszeliście jeszcze o innych organizacjach, obszarach czy funkcjach pełnionych przez Letizię, koniecznie dajcie znać w komentarzach.

Embed from Getty Images


Źródła:
Cruz Roja: link 1, link 2
Oficjalna strona hiszpańskiej rodziny królewskiej: link 1, link 2, link 3, link 4, link 5, link 6, link 7
RegalFille: link 1link 2
Queen Letizia Style Blog: link 1, link 2, link 3, link 4
UFO No More: link 1, link 2

8 komentarzy:

 1. Nigdy nie zgadłabym, że post o działalności królowej Hiszpanii był tak trudny do przygotowania. Pozory mylą.

  OdpowiedzUsuń
 2. W porównaniu z innymi ma mało fundacji, ale bardzo często je odwiedza, co najmniej kilka razy w roku.
  Nie miałam pojęcia, że jest związana z Hispania Nostra, ale znalazłam, że jest honorowym członkiem zarządu Santander Woman Now Summit, co wpisuje się w jej działalność na rzecz kobiet.
  https://2019.womennow.es/en/news/la-reina-letizia-presidenta-de-honor-de-santander-womennow-summit/
  Kojarzę też, że często spotyka się z zarządem jakiegoś stworzyszenia akademiów, ale nie pamiętam nazwy.
  Znalazłam też przez przypadek coś takiego - członkostwo w honorowym komitecie International Year of Light.Nie przypominam sobie, żeby jakoś się w to angażowała, co tylko pokazuje, że tych funkcji może być znacznie więcej.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję! Nie słyszałam o tych organizacjach. International Year of Light był chyba wydarzeniem jednorazowym w latach 2015-2016, co wyjaśnia, dlaczego teraz się w to nie angażuje. Ale tak, tych organizacji jest z pewnością jeszcze więcej

   Usuń
 3. Letizia jest naprawdę zapracowaną królową. potrafi w jednym dniu mieć wyjście z królem a potem w swoich organizacjach. Rzadko mówi się o jej misjach zagranicznych - a są bardzo ważne . Kilka lat temu oglądałam program dokumentalny o Letizi, Maximie i Matyldzie i ich działalnościach . Letizia jako jedyna nie chciała się wypowiadać pozwoliła się tylko nagrywać podczas wyjść , a szkoda , bo pozostałe królowe wykorzystały to , i dużo mówiły o swoich działalnościach w różnych organizacjach . Ale i tak było to bardzo ciekawe

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pamiętam ten dokument i też żałowałam (i nadal żałuję), że się nie wypowiedziała, bo powiedziałaby nam na pewno więcej niż moglibyśmy się dowiedzieć "przypadkiem" przy okazji jej wyjść. Z tych trzech królowych o działalności Letizii wiemy najmniej i wydaje mi się, że to m.in. dlatego, że królowa nie udziela wywiadów, nie opowiada o swojej pracy. Jak się tak nad tym zastanawiam odnoszę wrażenie, że nie stara się przykuwać społecznej uwagi do tego, co robi - mimo że sama bardzo się angażuje, to nie stara się zainteresować tym innych - i bardzo nad tym ubolewam...

   Usuń
  2. zgadzam się z Tobą , sama po tym programie zmieniłam o niej zdanie , i zaczęłam bardziej interesować się jej osobą i działalnością , do tej pory wydawała mi się taka chłodna w obyciu, ale z tego co wiem jest perfekcjonistką i do wszystkiego podchodzi z pełnym zaangażowaniem . wiosną byłam w Hiszpani, dwa dni po moim wyjeżdzie królowa odwiedziła miasto w którym byłam , zdajecie sobie sprawę jak to przeżywałam ?! Ciekawi mnie jak odbierają ją hiszpanie?

   Usuń
  3. Monarchia w Hiszpanii nie jest zbyt popularna, wciąż silne są nastroje republikańskie. Z tego co wiem z rodziny królewskiej Hiszpanie najbardziej lubią królową Sofię, później jej syna, a dopiero na końcu królową Letizię, którą odbierają mniej więcej tak jak Ty przed obejrzeniem tego programu. Nie wzbudza w nich takiej sympatii jak jej teściowa, Hiszpanie uważają ją raczej za wyniosłą.

   Usuń
  4. Niemniej teraz jest lepiej niż za czasów Juana Carlosa. Wtedy rodzina królewska była naprawdę nielubiana, pamiętam nawet dokument, w którym pokazywano, jak wybuczano i wygwizdano Felipe i Letizię w teatrze. Teraz, po "oczyszczeniu" rodziny (zerwane kontakty z księżniczką Cristiną, abdykacja i emigracja Juana Carlosa) opinie są nieco lepsze. Moja hiszpańska przyjaciółka powiedziała kiedyś, że lubi Felipe, ale wolałaby, żeby był prezydentem, a nie królem.

   Usuń

Publikując komentarz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, takich jak nazwa użytkownika czy adres e-mail, zgodnie z rozporządzeniem art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane te są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu oraz do celów statystycznych.