niedziela, 27 grudnia 2020

Patronaty księżnej Mary cz. 2

 Dziś drugi i zarazem ostatni post poświęcony działalności księżnej Mary. Przed Wami pozostałe z 33 organizacji z obszaru mody, nauki, zdrowia i sportu, które księżna objęła swoim patronatem.

W dziedzinie mody księżna Mary jest patronką dwóch organizacji:

Designers' Nest Show & AwardDesigners' Nest, będący częścią Kopenhaskiego Tygodnia Mody, wspiera utalentowanych absolwentów wiodących skandynawskich szkół projektowania i zapewnia im możliwość wystawienia zaprojektowanych przez siebie ubrań. W konkursie mogą wziąć udział projektanci, którzy wykazują „wysoki poziom oryginalności, kreatywności i kunsztu” i ukończyli jedną z pięciu szkół partnerskich: Aalto University, School of Arts, Design and Architecture w Espoo w Finlandii; Beckmans College of Design w Sztokholmie i The Swedish School of Textiles w Borås w Szwecji; Kolding School of Design w Kolding w Danii; The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design w Kopenhadze oraz Oslo National Academy of the Arts w Oslo.
Poniżej księżna na pokazie Designers' Nest Show w 2010.
Global Fashion AgendaTo organizacja non-profit, której głównym celem jest uczynienie zrównoważonego rozwoju priorytetem branży modowej. Od 2009 jest organizatorem jednego z najważniejszych wydarzeń branży modowej w zakresie zrównoważonego rozwoju – Copenhagen Fashion Summit, które jest platformą pozwalającą znaleźć wspólne rozwiązania w celu wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju, zaprezentować innowacyjne rozwiązania, które mogą zrewolucjonizować świat mody, a jego przedstawicielom umożliwić rozwój swojej działalności. Uczestnikami są nie tylko liderzy branży modowej, ale też wizjonerzy, badacze, politycy, ekolodzy czy światowi opiniotwórcy, którzy wspólnie dyskutują nad przyszłością świata mody, mając na uwadze osiem najważniejszych priorytetów zrównoważonego rozwoju mody:

Embed from Getty Images
 1. Śledzić kolejne etapy produkcji oraz zidentyfikować jej wpływ na środowisko i społeczeństwo;
 2. Zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, przestawić się na energię odnawialną i wdrożyć środki chroniące bioróżnorodność;
 3. Ograniczyć zużycie wody, energii i chemikaliów;
 4. Przestrzegać standardów zatrudnienia i uniwersalnych praw człowieka dla wszystkich zatrudnionych;
 5. Wyeliminować włókna mające negatywny wpływ na środowisko i opracować nowe, innowacyjne i bardziej zrównoważone;
 6. Projektować i produkować, umożliwiając recykling i ponowne użycie;
 7. Przestrzegać wymagań i obowiązujących przepisów dotyczących płac pracowników – płacić nie mniej niż wynosi płaca minimalna w danym kraju, aby zaspokoić podstawowe potrzeby pracowników bez niezgodnych z prawem potrąceń i zbędnej zwłoki;
 8. Przygotować się na rewolucję technologiczną przez szkolenia czy zmianę kwalifikacji.

Embed from Getty Images

Księżna jest patronką Global Fashion Agenda i Copenhagen Fashion Summit od 2009.W dziedzinie nauki i badań księżna jest patronką Forskningens Døgn oraz UNF. Jej zainteresowanie tym obszarem nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę, że jej ojciec był profesorem matematyki stosowanej na Uniwersytecie Tasmańskim, uzyskał również tytuł licencjata fizyki na Uniwersytecie w Edynburgu.

Forskningens Døgn – Research Day (The Danish Science Festival)Forskningens Døgn to duński festiwal nauki odbywający się każdego roku w kwietniu, którego celem jest wzbudzenie ciekawości stanowiącej podstawę badań naukowych, i zainteresowania ogółu społeczeństwa nauką. Stanowi platformę wspólnych spotkań między naukowcami a szerszą publicznością, która umożliwia przedstawienie, w jaki sposób badania naukowe i innowacje przyczyniają się do rozwiązywania codziennych problemów i wyzwań przed którymi stoi społeczeństwo.

Embed from Getty ImagesUngdommens Naturvidenskabelige Forening – Youth Science Association (UNF)Celem stowarzyszenia jest szerzenie zainteresowania nauką i technologią, zwłaszcza wśród młodzieży. Stara się dać im możliwość do zagłębienia się w nauki ścisłe, ale też stworzyć przestrzeń, w której wszyscy młodzi pasjonaci nauk ścisłych mogą się spotkać i podyskutować. Oceny czy stopień wykształcenia nie mają znaczenia; liczy się ciekawość i chęć nauki. Księżna jest patronką UNF od 2005.

Embed from Getty ImagesDet Australske Tvillingregister i Det Danske Tvillingregister – The Australian Twin Register i The Danish Twin RegisterAustralijski Rejestr Bliźniaków został założony w 1981 i jednym z największych na świecie – zebrano w nim informacje dotyczące ponad 80 000 bliźniąt. Z kolei jego duński odpowiednik powstał już w latach 50., jest więc jednym z najstarszych na świecie. Oba prowadzą badania naukowe z udziałem bliźniąt i zachęcają do współpracy innych naukowców, chcąc lepiej zrozumieć wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na zdrowie czy choroby – od nowotworów po otyłość – a w dalszej perspektywie przekładać zdobytą wiedzę na praktykę, by zapobiec rozwojowi chorób.

Księżna objęła patronatem oba rejestry w 2013.

Embed from Getty ImagesHealthcare DENMARKTo organizacja non-profit wprowadzająca innowacyjne rozwiązania w duńskiej opiece zdrowotnej z wizją, by na całym świecie uczynić opiekę zdrowotną bardziej wyrafinowaną, wydajną i skoncentrowaną na pacjencie. Wśród testowanych obecnie w duńskich szpitalach rozwiązaniach znajdują się m.in.: 
 • w zakresie logistyki: w pełni zautomatyzowane laboratoria, w których próbki materiału pobrane od pacjentów w ciągu kilku sekund trafiają do laboratorium i są poddawane analizie; roboty zajmujące się rozpakowywaniem, sterylizacją i dostarczaniem sprzętu medycznego prosto do miejsc, gdzie są aktualnie potrzebne (np. sal operacyjnych); systemy lokalizujące potrzebny sprzęt znajdujący się najbliżej czy potrzebnych „wolnych” pracowników (tzn. takich, którzy akurat nie operują, nie przyjmują pacjentów itp.) czy pomagający pacjentom trafić na czas do właściwego gabinetu – wszystko po to, by pozwolić personelowi medycznemu skupić się na najważniejszej części ich pracy i przyspieszyć proces diagnostyki;
 • w zakresie opieki nad osobami starszymi: roboty przypominające o zażyciu leków, aktualizowane o nowe leki już w momencie ich przepisania przez lekarza czy urządzenia alarmowe do wezwania służb medycznych w nagłych sytuacjach (np. zawału czy poważnego upadku), które przekazują zespołowi opieki medycznej podstawowe dane, lokalizację czy historię choroby pacjenta, dzięki czemu odpowiednia pomoc szybciej może zostać udzielona;
 • w zakresie usług medycznych poza szpitalem: projekt „Chemo at Home” (pacjenci otrzymują chemioterapię w domu, bez konieczności udawania się do szpitala) czy system monitorujący zagrożoną ciążę (jak pokazują badania, zmniejszył on liczbę dni, które ciężarna pacjentka musiała spędzać w szpitalu aż o 44%);
…i wiele, wiele innych. Osoby zainteresowane odsyłam do broszur organizacji pod tym linkiem (wszystkie w języku angielskim) KLIK.


Duński system opieki zdrowotnej charakteryzuje się wysokim stopniem cyfryzacji i systematycznym wykorzystaniem danych. Dania ma długą tradycję gromadzenia danych dotyczących zdrowia w krajowych rejestrach i biobankach. Rejestry opieki zdrowotnej zawierają wysokiej jakości dane dotyczące wielu ważnych problemów zdrowotnych dla całej populacji od lat 70. Daje to Danii wyjątkowe możliwości poprawy diagnostyki i leczenia z korzyścią dla pacjentów. ~ Księżna Mary na przyjęciu dla ambasadorów Healthcare DENMARK, wrzesień 2019


Hjernesagen – Brain CaseStowarzyszenie zrzesza osoby dotknięte udarami niedokrwiennymi i krwotocznymi mózgu oraz ich bliskich. Jak pokazują badania, każdego roku 12 000 Duńczyków doświadcza udarów. 85% tych przypadków jest powodowanych przez zakrzepy krwi w mózgu (tzw. udar niedokrwienny), a ok. 15% to udary krwotoczne. Szacuje się obecnie 90 000 osób w Danii żyje z rozpoznaniem udaru, z czego połowa doświadcza trwałego uszkodzenia mózgu, a co czwarty chory wymaga pomocy innych w życiu codziennym.

Brain Case stara się zapewnić jak najlepsze leczenie i rehabilitację chorym, dzięki której mogą wrócić do zdrowia, a także wsparcie zarówno im, jak i ich bliskim. Poza tym, działają w zakresie profilaktyki, promując zdrowy styl życia i poszerzając ogólną wiedzę na temat zapobiegania udarom przez organizowane kampanie.

Księżna objęła patronat w 2007.
Hjerneskadeforeningen – Brain Injury AssociationKolejne stowarzyszenie wspierające osoby z uszkodzeniami mózgu – nie tylko powodowanymi przez udary, ale też guzy mózgu, tętniaki, urazy (np. na skutek wypadku czy upadku), niedobór tlenu (np. na skutek zatrzymania akcji serca), zatrucia chemikaliami czy infekcje mózgu. Podobnie jak Brain Case, Brain Injury Association prowadzi działania profilaktyczne, aby zmniejszyć liczbę osób cierpiących z powodu uszkodzeń mózgu oraz udziela wsparcia poszkodowanym i ich rodzinom (zarówno psychologicznego, społecznego czy informacyjnego, jak i w zakresie leczenia i rehabilitacji). Ich celem jest także stworzenie więzi pomiędzy pacjentami i ich rodzinami oraz zachęcanie do prowadzenia badań i współpracy interdyscyplinarnej.

Mimo że życie zmienia się po urazie mózgu i pojawiają się poważne - prawie nie do przezwyciężenia - problemy zarówno dla poszkodowanych, jak i rodziny, kluczowe jest, aby móc nadal widzieć pozytywne strony i czerpać radość z życia. Stąd właśnie bierze się nadzieja na przyszłość i siła potrzebna do trudnego procesu odzyskania utraconych umiejętności. ~ Księżna Mary
Hjerteforeningen – Danish Heart FoundationPodobnie jak dwie poprzednie organizacje, fundacja pomaga pacjentom – tym razem jednak zmagającym się z chorobami serca, których w Danii jest około 515 000, a ponad 12 000 z nich umiera każdego roku, co czyni choroby serca jedną z najpowszechniejszych przyczyn zgonów w tym kraju. (W Polsce od lat są główną przyczyną zgonów - szacuje się, że średnio co 9 minut kolejny Polak umiera z powodu chorób układu krążenia.)

Ponieważ staliśmy się lepsi w ratowaniu życia, musimy także patrzeć w przyszłość i zapewnić, że uratowane życie stanie się życiem dobrej jakości – życiem z jak najmniejszą liczbą ograniczeń. ~ Księżna Mary na przyznaniu stypendiów naukowych Danish Heart Foundation, październik 2018

Embed from Getty Images

Zadaniem Heart Foundation jest zapewnienie pacjentom z chorobami układu krążenia najbardziej skutecznych metod leczenia i rehabilitacji i przyczynienie się do poprawy jakości ich życia; ochrona ich interesów w polityce, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, oraz zwiększenie środków przeznaczanych na profilaktykę.

Ten patronat nie powinien dziwić – mama Mary zmarła po operacji serca.Nyreforeningen – Kidney AssociationPraca stowarzyszenia polega na poprawie warunków życia i możliwości leczenia pacjentów z chorobami nerek i dróg moczowych, ich krewnych i dawców. Działa na rzecz zorganizowania pacjentom takiego leczenia, które w jak najmniejszym stopniu ingeruje w ich życie, nie wymaga od nich długich podróży do najbliższej placówki medycznej i odbywa się w przyjaznym środowisku. Wspiera budowę ośrodków opieki dla pacjentów wymagających regularnych dializ, którzy mieszkają daleko od szpitala i nie mogą być leczeni w domu. Poza tym, dąży do zapewnienia umierającym pacjentom, którzy nie chcą być dalej dializowani, leczenia innymi metodami, najwyższej jakości życia i godnego odejścia. Zachęca także do przemyślanego oddawania narządów, popiera wykonywanie transplantacji za zgodą domniemaną (od zmarłych pacjentów, którzy wprost nie wyrazili sprzeciwu) oraz wspiera badania naukowe prowadzone w zakresie chorób nerek i dróg moczowych.

Księżna Mary jest patronką stowarzyszenia od 2005.
Sjældne Diagnoser – Rare DiseasesStowarzyszenie zrzesza 55 organizacji skierowanych do osób dotkniętych rzadkimi chorobami i niepełnosprawnościami. Jego celem jest zapewnienie pacjentom godnego życia oraz dbanie o ich interesy. Ponieważ na rzadkie choroby cierpi niewielka grupa osób, nie opracowano skutecznych metod leczenia, jest też niewielu specjalistów w tej dziedzinie, stąd znacznie trudniej jest udzielać pomocy. Stowarzyszenie stara się to zmienić, zwracając uwagę na rzadkie choroby i zachęcając do prowadzenia badań, by lepiej je zrozumieć i wypracować skuteczne metody leczenia.

Często z powodu swojej niepełnosprawności, ludzie są ignorowani lub uważa się, że są pod wpływem – po prostu ich sytuacja jest niezrozumiana. […] Często wszystko, czego potrzeba w ich sytuacji, to trochę więcej: trochę więcej czasu na wysłuchanie, mówienie trochę wolniej i wyraźniej czy udzielenie dodatkowej pomocy. Liczy się każdy mały krok – i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, by go wykonać. ~ Księżna Mary na konferencji Accessibility and Participation – Full Inclusion of People with Disability in Society, marzec 2012
Landsforeningen SIND - The Danish Association for Mental HealthZałożone w 1960 stowarzyszenie walczy z napiętnowaniem i wykluczeniem osób chorych psychicznie i ich bliskich. Ich wizją jest społeczeństwo, w którym wszyscy respektują fakt, że podstawowe prawa człowieka i międzynarodowe prawa osób niepełnosprawnych dotyczą także osób chorych psychicznie. Działa na rzecz zapewnienia im możliwości spełnienia swoich marzeń i prowadzenia dobrego życia. Podnosi świadomość na temat chorób psychicznych, leczy i opiekuje się osobami chorymi psychicznie w domach, szpitalach czy domach opieki, udziela im porad i wsparcia, ale też organizuje wyjazdy i pobyty wakacyjne dla nich i dla ich bliskich.

Zbyt wiele trudności sprawia nam mówienie o chorobie psychicznej. O wiele łatwiej jest mówić o wadzie serca niż chorobie psychicznej, ale mówienie o chorobie psychicznej lub cierpieniu na nią powinno być równie naturalne jak rozmowa o chorobie fizycznej. ~ Księżna Mary na szczycie Nordic Psychiatry Summit, listopad 2015
PsykiatriFonden – Psychiatric FoundationPodobnie jak SIND, Psychiatric Foundation walczy o zrozumienie i tolerancję dla osób chorych psychicznie i tych z grupy ryzyka, by mogli na czas uzyskać pomoc, której potrzebują. Według szacunków, obecnie w Danii żyje nawet 700-800 tysięcy osób (tj. 20% duńskiej populacji) borykających się z problemami ze zdrowiem psychicznym. (W Polsce, jak wynika z ogólnopolskiego badania EZOP z 2012 LINK, u ponad 23% osób można rozpoznać przynajmniej jedno zaburzenie psychiczne. Wyniki nowszego badania nie zostały jeszcze opublikowane.)

Organizacja upowszechnia informacje na temat chorób psychicznych, zapewnia wsparcie i poradnictwo, poprzez które m.in. pomaga osobom chorym psychicznie znaleźć pracę i stać się częścią społeczności; prowadzi kursy rozwojowe, grupy dyskusyjne oraz centrum, które dostarcza wiedzy, jak najlepiej pomóc dzieciom i młodzieży z rodzin z chorobami psychicznymi i zagrożonych chorobą psychiczną.Fundacja prowadzi wiele projektów, jednym z przykładowych jest EN AF OS walczący z nierównym traktowaniem pacjentów z chorobami psychicznymi wśród personelu leczącego choroby somatyczne. Zachęca pracowników służby zdrowia do dostrzegania całej osoby jako jednostki, okazania jej zainteresowania i szacunku oraz poszukiwania wiedzy, by nie ulegać uprzedzeniom.

Ważne jest, abyśmy jako społeczeństwo nie postrzegali choroby psychicznej jako tego, kim jesteś, ale – tak jak w przypadku innych chorób – czegoś, co masz. ~ Księżna Mary
World Health Organization (WHO), Regional Office for EuropeO Światowej Organizacji Zdrowia słyszał każdy – to organ odpowiedzialny za zdrowie publiczne (zarówno fizyczne, jak i psychiczne) w ramach organizacji Narodów Zjednoczonych, opracowujący klasyfikacje i zalecenia czy przeprowadzający badania naukowe. Europejskie Biuro Regionalne WHO z siedzibą w Kopenhadze jest jednym z sześciu biur regionalnych na całym świecie.

Księżna Mary została jego patronką w 2005 i od tamtego czasu aktywnie angażuje się w podnoszenie świadomości na temat zdrowia, biorąc udział w posiedzeniach komitetu, wygłaszając przemówienia czy składając wizyty za granicą (np. w Mołdawii w 2016). W swojej pracy skupia się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia, profilaktyce chorób (zwłaszcza zachęcając do szczepień) oraz zdrowiu matek i dzieci.

Motywacją do objęcia roli patrona było przekonanie, że zdrowie jest naszym najcenniejszym dobrem, a jego ochrona i promocja ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia i dobrobytu naszych społeczeństw. ~ Księżna Mary na 62. Sesji Komitetu Regionalnego WHO, wrzesień 2012Przez te wszystkie lata jako patronka opowiadanie się za szczepieniami było moim priorytetem i osobistym przekonaniem. Każde urodzone dziecko zasługuje na równą szansę na prowadzenie zdrowego życia, w tym otrzymanie wszystkich zalecanych szczepionek. Mamy bezpieczne i skuteczne sposoby na wyeliminowanie wielu chorób, w tym odry i raka szyjki macicy, zapobiegając tym samym chorobom, które mogą trwale zmienić lub odebrać życie. ~ Księżna Mary na 69. Sesji Komitetu Regionalnego WHO, wrzesień 2019
Dansk Golf Union (DGU) – Danish Golf UnionKsiężna jest bardzo wysportowana, więc wśród jej patronatów nie mogło zabraknąć organizacji sportowych. Danish Golf Union ma na celu rozpowszechnienie gry w golfa w Danii m.in. przez budowę pól golfowych i promowanie zrównoważonego funkcjonowania już istniejących. Powstało w 1931 i na początku działalności zarejestrowanych zostało 9 klubów golfowych z 884 golfistami. Do 2012 liczby te wzrosły odpowiednio do 187 i prawie 153 tysięcy.

Embed from Getty ImagesDansk Svømmeunion – Danish Swimming FederationFederacja powstała przez połączenie dwóch pokrewnych organizacji: Danish Swimming i Lifesaving Association, by z jednej strony zrzeszyć miłośników pływania i organizować duńskie mistrzostwa w pływaniu, a z drugiej promować naukę pływania i rozpowszechniać wiedzę o ratowaniu życia w całym kraju. Księżna, jako miłośniczka pływania, została jej patronką w 2006, tuż przed obchodami jubileuszu 100-lecia Danish Swimming i Lifesaving Association. 

Więcej o sportowych pasjach Mary przeczytacie na blogu Olgi: KLIK.
To już wszystkie organizacje, nad którymi księżna sprawuje obecnie patronat, warto jednak kilka słów poświęcić jeszcze jednej ważnej kwestii. Jak wiadomo, Mary od lat angażuje się w walkę o prawa kobiet, dziewcząt czy grup mniejszościowych, w tym osób LGBT. Wielokrotnie w swoich przemówieniach wzywała do zaprzestania przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, m.in. na otwarciu IDAHO Forum w 2016 oraz na Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu dwa lata później. W kwietniu 2018 jako pierwszy członek duńskiej rodziny królewskiej była obecna na rozdaniu nagród Danish Rainbow Awards AXGIL, w czasie której wręczyła honorową nagrodę przyznawaną osobom, organizacjom i firmom, które pomagają tworzyć lepsze warunki życia dla osób LGBT. Od tamtego czasu regularnie bierze w nich udział. Jesienią 2019 księżna objęła patronat nad WorldPride Copenhagen 2021, stając się tym samym pierwszą w historii królewską patronką największego wydarzenia na świecie promującego prawa mniejszości seksualnych.W Danii prawa osób LGBTI+ nie są czymś, z czym się nie zgadzamy. Rozumiemy, że aby stworzyć dobre i dobrze funkcjonujące społeczeństwo, najważniejsze jest, aby wszyscy byli traktowani jednakowo i z szacunkiem oraz mieli takie same możliwości. Rozumiemy, że to, kogo kochamy lub jaką posiadamy tożsamość płciową, nie powinno decydować o tym, czy możemy uczestniczyć w naszym społeczeństwie - w pełni, na równi i jako integralna część społeczności. ~ Księżna Mary na Copenhagen Pride Show, sierpień 2020

 

Poprzedni post dotyczący patronatów księżnej Mary znajdziecie tutaj.


Przy tworzeniu postu korzystałam z oficjalnych stron internetowych organizacji podanych wyżej oraz: kongehuset.dk, wikipedia.org, globalfashionagenda.com (2)senat.gov.plezop.edu.pl, ilsf.orgen-af-os.dk

4 komentarze:

 1. Wielkie brawa dla Księżnej Mary za Jej ogromną i ważną pracę :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Ta kobieta jest bardzo inspirująca, wykorzystuje swoją pozycję by zwrócić uwagę na ważne kwestie, wie że może coś zrobić i to robi

  OdpowiedzUsuń
 3. Super kobieta! Dobrze poznać jej działalność, nie tylko stylizacje.

  OdpowiedzUsuń
 4. Księżna Mary wykonuje świetną pracę.

  OdpowiedzUsuń

Publikując komentarz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, takich jak nazwa użytkownika czy adres e-mail, zgodnie z rozporządzeniem art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane te są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu oraz do celów statystycznych.