czwartek, 17 grudnia 2020

Patronaty księżnej Mary cz. 1

Księżna Mary to bez wątpienia jedna z najbardziej pracowitych członkiń rodzin królewskich - oddana rzeczniczka osób wykluczonych, pokrzywdzonych i chorych, zaangażowana orędowniczka tolerancji, poszanowania praw grup mniejszościowych, kobiet i dziewcząt czy zdrowego stylu życia, (nie)oficjalna ambasadorka Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz duńskiej kultury i designu... Długo można by tak wymieniać, ale właściwie po co, skoro lepiej jest to "pokazać" w praktyce. Dlatego też dziś, po długich, intensywnych przygotowaniach, w tym i kolejnym obszernym poście z dwuczęściowej serii, przyjrzymy się działalności księżnej koronnej Danii, szczególny nacisk kładąc na organizacje, które objęła swoim patronatem.

Foto: Steen BrogaardAle zanim przejdziemy do patronatów, poświęćmy kilka słów innym jej rolom w zakresie działalności charytatywnej. W czerwcu 2020 księżna przejęła funkcję przewodniczącej duńskiego oddziału World Wide Fund for Nature WWF, którą wcześniej, do swojej śmierci, sprawował książę Henrik. Poza tym, jest członkiem zarządu Kolekcji Królewskiej (Kongernes Samling), a w 2012 na okres pięciu lat została mianowana Young Global Leader w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos  - wcześniej byli nimi już m.in.: książę Frederik, król Bhutanu Jigme Khesar, książę Haakon i księżna Mette-Marit czy księżna Lalla Salma z Maroka.

Embed from Getty Images

W latach 2012-2016, na zaproszenie UNFPA, była członkiem grupy zadaniowej międzynarodowego panelu wysokiego szczebla na International Conference on Population and Development (ICPD), którego zadaniem było przeciwdziałanie wysokiej śmiertelności młodych matek, promocja zdrowia i praw reprodukcyjnych kobiet oraz zwiększenie powszechnej wiedzy w zakresie planowania rodziny. Zaledwie trzy miesiące temu, we wrześniu tego roku, dołączyła do nowo utworzonej komisji wysokiego szczebla, aby kontynuować pracę nad zobowiązaniami podjętymi podczas Szczytu w Nairobi w listopadzie 2019 i osiągnięciem celów UNFPA.

Embed from Getty Images

Księżna Mary jest również członkiem honorowym klubów golfowych: Aabenraa, Fredensborg, Furesø, Odsherred oraz klubu golfowego w Kopenhadze, a także Stowarzyszenia Promocji Hodowli Koni Szlachetnych, klubu jeździeckiego w Graasten, Królewskiego Duńskiego Jacht Klubu (Kongelig Dansk Yachtklub) oraz - podobnie jak inni członkowie duńskiej rodziny królewskiej - Kongelig Mayestaits Acteurs - stowarzyszenia dla studentów zainteresowanych teatrem i występami na scenie. Co ciekawe, aby zostać honorowym członkiem tego ostatniego stowarzyszenia księżna - podobnie jak wcześniej królowa (jeszcze jako księżniczka), książę Henrik, książę Frederik czy książę Joachim - musiała wystąpić na scenie w jednym ze skeczy przygotowanym przez studentów.Embed from Getty Images

Za granicą księżna jest honorowym ambasadorem Hansa Christiana Andersena (została mianowana przez księcia Frederika w 2005 w czasie podróży po Australii), honorowym gubernatorem życia w Instytucie Kardiologicznym The Victor Chang Cardiac Research Institute w Sydney, honorowym członkiem International Committee of Women Leaders for Mental Health oraz honorowym członkiem Królewskiego Jacht Klubu Tasmanii.

Embed from Getty Images

Skoro przydługi wstęp mamy już za sobą, przejdźmy do patronatów, których Mary ma obecnie 33 (stan na 10.12.2020, pomijając jej fundację) podzielonych na sześć różnych kategorii: badania i nauka, obszar humanitarny i rozwojowy, kultura, obszar społeczny i zdrowotny, moda oraz sport. Częściowo zrezygnowałam jednak z tego podziału, by - mam nadzieję - bardziej przejrzyście, a przede wszystkim dokładnie (stąd zdecydowałam się podzielić post na dwie części) przedstawić organizacje niejednokrotnie pracujące w podobnym obszarze.Z pewnością najbardziej znaną organizacją powiązaną z Mary jest jej fundacja, Mary Fonden, dlatego też zacznijmy od niej. Powstała w 2007 ze środków zebranych przez mieszkańców Danii i Grenlandii i przekazanych książęcej parze z okazji ich ślubu w 2004. Pomysł na to, by fundacja zajęła się osobami wykluczonymi i samotnymi zrodził się w głowie księżnej w czasie jej pracy społecznej i wizyt w organizacjach, które objęła patronatem, gdzie izolacja społeczna okazuje się często jedną z głównych przyczyn problemów.

Misją Mary Fonden jest walka z izolacją społeczną, oparta na przekonaniu, że każdy ma prawo być częścią grupy. Działalność fundacji skupia się więc na trzech obszarach:

Foto: Steen BrogaardBullying and Well-being


Po pierwsze, walce z zastraszaniem i znęcaniem się. Fundacja w tym obszarze realizuje kilka projektów, które mają na celu wzmocnienie u dzieci poczucia przynależności: Fri for Mobberi / Free of Bullying i Kammagiita (grenlandzka wersja Free of Bullying), BookFun; oraz dwa projekty realizowane w klubach sportowych: Antibulli Swimming i Klubfidusen.

Foto: Steen Brogaard

Zbyt wiele dzieci jest prześladowanych przez kolegów w przedszkolu i szkole, co jest dla nich poważnym codziennym stresem. Znęcanie się może ostatecznie oznaczać, że dzieci te będą izolowane społecznie.  […] Free of Bullying obejmuje trzy główne grupy: nauczycieli, którzy pracują, by być inspirującymi wzorami do naśladowania; rodziców, których zachęca się do wspierania zajęć w placówce lub szkole; i ostatni, ale nie mniej ważni – dzieci, które muszą mieć pewne i bezpieczne środowisko w placówkach i szkołach. […] Ambicją jest tworzenie dobrych wspólnot dziecięcych w środowisku przedszkolnym, które później przenoszone są do środowiska szkolnego. ~ Księżna Mary na inauguracji projektu Free of Bullying, luty 2007
Domestic Violence


Szacuje się, że ponad 30 tysięcy kobiet w Danii doświadcza przemocy ze strony partnera, a 33 tysiące dzieci jest świadkiem przemocy w domu. Fundacja Mary pomaga im, oferując schronienie i wsparcie przy podejmowaniu pierwszych kroków w kierunku życia bez przemocy. Dwa przykładowe projekty realizowane w tym obszarze to ComfortPacks – we współpracy z LOKK i Ole Kirk's Foundation; oraz Sweet Talk – kursy rozwijające umiejętności komunikacyjne i konstruktywne strategie radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Foto: Steen Brogaard


Loneliness


Badania przeprowadzone w Danii pokazują, że 6% wszystkich uczniów szkół średnich i 4% Duńczyków w wieku 30-59 lat często lub zawsze czuje się samotnymi. I mimo że wszyscy od czasu do czasu odczuwamy samotność, dla niektórych jest ona stałym elementem ich codziennego życia, co może mieć poważne konsekwencje. Fundacja Mary walczy z nadmierną samotnością poprzez dwa projekty: Netwerk – skierowany do nastolatków – oraz Værket, którego odbiorcami są dorośli.Więcej o fundacji i jej projektach przeczytacie na blogu Olgi KLIK.The Alannah & Madeline Foundation


Fundacja została założona w 1997 po masakrze w Port Arthur na Tasmanii z 28 kwietnia 1996, w wyniku której zginęło 35 osób, w tym 6-letnia Allanah i 3-letnia Madeline Mikac, na cześć których fundacja została nazwana, wraz z matką. Fundację powołał do życia ojciec dziewczynek, Walter Mikac, i grupa wolontariuszy w przekonaniu, że wszystkie dzieci powinny mieć bezpieczne i szczęśliwe dzieciństwo bez narażenia na jakąkolwiek formę przemocy. Jej celem jest ochrona dzieci przed krzywdą, a tam, gdzie to niemożliwe, zapewnienie dzieciom pomocy.

Każde dziecko ma prawo czuć się bezpiecznie w swoim środowisku, szkole i domu. ~ Księżna Mary

Embed from Getty Images

Fundacja była jedną z pierwszych organizacji, nad którą Mary objęła patronat w 2005, i jak sama przyznawała po latach, z jej działalności czerpała inspirację przy tworzeniu własnej fundacji w Danii.

W zakresie mobbingu w szkołach Fundacja prowadzi dwa programy, których celem jest profilaktyka, zmiana zachowań oraz uczenie dzieci podstawowych wartości, co to znaczy być dobrym partnerem i troszczyć się o innych. Pierwszym z nich jest Program Better Buddies, który okazał się bardzo skuteczny i jest obecnie stosowany w ponad 800 australijskich szkołach podstawowych. Ten program był również dla mnie źródłem inspiracji. Znęcanie się to uniwersalne wyzwanie i dzisiaj poprzez moją własną fundację Mary Foundation prowadzimy projekt we współpracy z Save the Children Denmark, który po duńsku nazywa się „Fri for Mobberi”. ~ Księżna Mary na inauguracji eSmart, listopad 2011

Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) - The National Organization of Women's Shelters


Prowadzi 52 schroniska na terenie całej Danii przeznaczone dla kobiet i dzieci doświadczających przemocy domowej, oferując im bezpieczne miejsce, fachowe poradnictwo i wsparcie psychologiczne. Organizacja pracuje głównie nad tym, aby:
 • uwidaczniać, zapobiegać i eliminować przemoc mężczyzn wobec kobiet i dzieci;
 • wspierać i wzmacniać pracę poszczególnych ośrodków kryzysowych w zapobieganiu i eliminowaniu skutków przemocy fizycznej, psychicznej czy seksualnej;
 • zapewnić możliwie najlepszą przyszłość zarówno dla kobiet i dzieci przebywających w schroniskach, jak i korzystających z opieki ambulatoryjnej.
Odwrócenie się od przemocy domowej wymaga ogromnej siły, ponieważ przemoc domowa to coś więcej niż tylko przemoc. Kobiety mieszkające z agresywnym partnerem również marzą o dobrym życiu rodzinnym i mają nadzieję, że tym razem będzie to ostatni raz. Ofiary przemocy domowej powoli tracą wiarę we własną wartość i możliwość samodzielnego radzenia sobie. ~ Księżna Mary na konferencji Nordic Women Against Violence, październik 2014

Embed from Getty Images

Za każdym razem, gdy spotykam maltretowane kobiety, imponuje mi ich odwaga. Często są zupełnie same i znają tylko to, od czego uciekają – a nie to, co mają stworzyć. ~ Księżna Mary na konferencji Nordic Women Against Violence, październik 2014Julemærkefonden – Christmas Stamp Foundation


Dobrze Wam znana organizacja działa w podobnym obszarze co fundacja Mary – walki z izolacją dzieci. Fundacja od ponad 100 lat prowadzi pięć instytucji opiekuńczych na terenie całej Danii dla dzieci w wieku 7-14 lat, które doświadczyły wykluczenia ze społeczności, znęcania się lub z innego powodu czują się źle. Są to tymczasowe domy, w których dzieci mieszkają, chodzą do szkoły i uczą się przez 10 tygodni. Fundacja, w ścisłej współpracy z rodziną dziecka, szkołą i gminą, tworzy dla niego bezpieczne życie codzienne, które sprzyja jego zdrowiu psychicznemu i fizycznemu, i uczy, jak być częścią społeczności.


Każdego roku Julemærkefonden pomaga 700 dzieciom w prowadzeniu lepszego życia. Dzieci doświadczają, jak zdrowy styl życia może im pomóc, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Odbudowują swoją wiarę w siebie, a porażkę zastępują historiami o sukcesie. Zdobywają umiejętności społeczne potrzebne do bycia częścią społeczności i otrzymują narzędzia do wypowiadania się przeciwko zastraszaniu. ~ Księżna Mary podczas prezentacji znaczków świątecznych, 2012

Księżna Mary co roku jesienią bierze udział w prezentacji znaczków świątecznych, z których dochód jest przeznaczany na utrzymanie prowadzonych przez Julemærkefonden domów dla dzieci.Børnehjælpsdagen – Child Welfare Day / Children’s Aid Foundation


Powstała w 1904 i wspiera osierocone i adoptowane dzieci, przygotowując ich do dorosłego życia oraz zwiększając szanse na zdobycie wykształcenia i znalezienie pracy w przyszłości. Koncentruje się także na wzmacnianiu ich kompetencji społecznych i osobistych oraz fizycznej i psychicznej odporności. Obecnie współpracuje ze wszystkimi sierocińcami w Danii oraz około 2500 rodzin zastępczych, którym regularnie udziela wsparcia. Tylko w ubiegłym roku z pomocy placówki skorzystało ponad 9400 dzieci i młodych dorosłych.


Była jedną z pierwszych organizacji, które księżna objęła swoim patronatem.Børn, Unge & Sorg og Det Nationale Sorgcenter – Children, Youth & Grief


Organizacja oferuje darmową pomoc psychologiczną dzieciom, nastolatkom, młodym ludziom oraz starszym dorosłym w wieku powyżej 65 lat, których członek najbliższej rodziny cierpi na poważną chorobę lub zmarł w jej wyniku. Kieruje się przekonaniem, że żałoba nie powinna niszczyć życia. Poza profesjonalistami, którym organizacja regularnie zapewnia szkolenia z zakresu zapobiegania, identyfikacji i leczenia nadmiernej reakcji na stratę, korzysta z pomocy doświadczonych i odpowiednio wyszkolonych wolontariuszy. Prowadzą oni grupy dyskusyjne, grupy wsparcia, a jednocześnie udzielają wsparcia na specjalnej infolinii i czacie; poprzez kontakt SMS-owy czy e-mailowy. Organizują również spotkania towarzyskie, które dają możliwość wymiany doświadczeń z innymi osobami pogrążonymi w żałobie.


Ten patronat nie powinien nikogo zaskoczyć, biorąc pod uwagę, że Mary sama we wczesnej młodości straciła matkę.Danske Kunsthåndværkere & Designere - Danish Crafts & Design Association (DKoD)


To duńska organizacja zrzeszająca profesjonalnych twórców i projektantów, której celem jest promocja duńskiego rzemieślnictwa i designu oraz zawodowych i handlowych interesów swoich członków; poprawa warunków pracy i życia twórców i projektantów; podnoszenie świadomości i zwracanie uwagi na wkład twórców i projektantów w życie społeczeństwa; promocja rzemiosła i designu w celu uznania go za czynnik kulturowy. Stowarzyszenie realizuje te cele poprzez różne projekty – organizowane wystawy, targi czy festiwale.
Det Danske Kulturinstitut – The Danish Cultural Institute


Instytut upowszechnia duńską kulturę za granicą i wspiera międzynarodową współpracę kulturalną. Jego wizją jest pokazanie, że wymiana sztuki, kultury i wiedzy może przyczynić się do sprostania wyzwaniom globalizacji i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Działa w zakresie sztuki, kultury i społeczeństwa, wspierając duńskich artystów i zachęcając do współpracy z zagranicznymi twórcami. Wraz ze swoimi duńskimi i międzynarodowymi partnerami oddziały Instytutu poza granicami Danii (w tym jeden w Polsce, który Mary odwiedziła w 2014) organizują co roku około 900 wydarzeń kulturalnych i społecznych – wystaw, koncertów, występów teatralnych czy projekcji filmów.

Embed from Getty ImagesDet Kongelige Danske Musikkonservatoriums Børnekor – The Royal Danish Music Conservatory’s Children’s Choir


Chór dziecięcy powstał w 1978 i prowadzi wszechstronną działalność koncertową, często we współpracy z innymi chórami i orkiestrami. Jest pierwszym miejscem, w którym zaczyna się kariera początkujących dyrygentów, muzyków kościelnych i pedagogów muzycznych, a jego podstawą jest dążenie do połączenia artystycznych, pedagogicznych i społecznych aspektów w kontekście dydaktycznym i koncertowym. Posiada szeroki repertuar muzyki – od pieśni i hymnów po większe dzieła klasyczne i nowo skomponowaną muzykę.


https://boernekor.dk/in-english/


DR Pigekoret – DR Girls’ Choir


Kolejny chór, tym razem dziewczęcy – składa się z 50 dziewcząt w wieku od 15 do 22 lat i jest prowadzony przez głównego dyrygenta Philipa Fabera. Wykonuje pieśni, hymny, utwory chóralne, ale także piosenki pop. „Szczególne połączenie profesjonalizmu, zaangażowania i oczywistej radości ze śpiewania, sprawia, że DR Girl’s Choir jest naturalnym ambasadorem Danii – zarówno podczas zagranicznych tras koncertowych, jak i w czasie występów dla światowych liderów i wybitnych gości na oficjalnych imprezach w całej Danii” – czytamy na oficjalnej stronie internetowej.

Księżna objęła go patronatem niedawno, w marcu 2018, z okazji jubileuszu jego 80-lecia. Wcześniej jego patronką była hrabina Alexandra.Odense Blomsterfestival – Odense Flower Festival


Festiwal kwiatów w Odense zorganizowano po raz pierwszy w 1999 i od tamtego czasu odbywa się rokrocznie w sierpniu, w 33. tygodniu roku (w tym roku został niestety odwołany z uwagi na pandemię). Jego celem jest umożliwienie odwiedzającym znalezienia inspiracji i wiedzy w świecie kwiatów. Zaprojektowanie kolejnego festiwalu trwa cały rok, a sama budowa konstrukcji zajmuje tydzień. W sumie każdego roku miasto dekorowane jest około 200 000 roślin pochodzących od duńskich ogrodników. Księżna Mary została jego patronką w 2012.

Embed from Getty Images

Zoologisk Have København – Copenhagen Zoo


Zoo w Kopenhadze promuje ochronę przyrody i aktywnie uczestniczy w światowych działaniach na rzecz ochrony gatunków i obszarów przyrodniczych. Prowadzi również badania naukowe w Afryce, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Południowej czy na Grenlandii, które pozwalają lepiej chronić zagrożone gatunki i ich siedliska. Powstało już w 1859 (jest więcej jednym z najstarszych w Europie) na wschód od Pałacu Frederiksberg, na miejscu dawnego letniego ogrodu księżniczki Vilhelmine, córki króla Frederika VI. Księżna Mary objęła go patronatem w 2019; wcześniej, przez niemal 50 lat aż do swojej śmierci, patronem zoo był książę Henrik.KFUMs Soldatermission – YMCA’s Soldiers’ Mission in Denmark


To organizacja zajmująca się domami dla weteranów i personelu duńskich Sił Zbrojnych, która oferuje miejsce spotkań, ale też stałe zakwaterowanie i wsparcie psychologiczne żołnierzom (zwłaszcza zmagających się z PTSD - zespołem stresu pourazowego) i ich rodzinom, które tego potrzebują. W 2015 domy żołnierzy odwiedziło prawie 340 tysięcy osób. Poza jednostkami w Danii, powstały domy w Iraku i Afganistanie, w których duńscy żołnierze przebywający na misji mogą spędzać czas.

Księżna Mary w 2009 odwiedziła duńskich żołnierzy w Afganistanie, a patronat nad YMCA’s Soldiers’ Mission przejęła w marcu 2012 od królowej Małgorzaty.

Dansk Flygtningehjælp – Danish Refugee Council (DRC)


Szacuje się, że co dwie sekundy kolejny człowiek na świecie jest zmuszony do ucieczki przed wojną lub katastrofą. Do dzisiaj ponad 79,5 miliona osób musiało porzucić swoje domy i rodziny. Ale uchodźcy to nie liczby, to wciąż ludzie.

Embed from Getty Images

DRC to największa w Danii międzynarodowa pozarządowa organizacja, która wspiera uchodźców na terenach ogarniętych konfliktami, niosąc pomoc w nagłych wypadkach, odbudowując szkoły, usuwając miny czy wzmacniając lokalne społeczności. Działa również na rzecz lepszej integracji, m.in. poprzez lekcje języka czy pośrednictwo pracy. Pracę Rady można więc podzielić na kilka obszarów:
 • ochrona praw uchodźców i walka o ich poszanowanie;
 • aktywny udział w światowych rozmowach w sprawie uchodźców;
 • koordynacja i zarządzanie obozami dla uchodźców;
 • wspieranie lokalnych organizacji;
 • udzielanie pomocy i schronienia w nagłych wypadkach;
 • szkolenia zawodowe, biznesowe i inne, które mogą pomóc uchodźcom w zyskaniu samowystarczalności finansowej;
 • szkolenia w zakresie rolnictwa czy dotacje rolnicze, które zapewnią im dostęp do żywności;
 • budowa i odbudowa zniszczonej infrastruktury;
 • budowa studni czy magazynów wody;
 • dystrybucja artykułów higienicznych i edukacja na temat higieny;
 • usuwanie min, oczyszczanie terenów, na których prowadzono działania wojenne i edukacja społeczności o możliwych niebezpieczeństwach;
 • zapewnianie dostępu do edukacji - szkolenia dla nauczycieli, stypendia, dostarczanie materiałów dydaktycznych czy budowa szkół.The United Nations Population Fund (UNFPA)


O tym obszarze działalności Mary z pewnością większość z Was słyszała. Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych to agencja ONZ ds. zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, którego misją jest stworzenie świata, w którym każda ciąża jest pożądana, każdy poród bezpieczny, a każda młoda osoba jest w stanie wykorzystać swój potencjał. Ich wysiłki zmierzają do osiągnięcia trzech głównych celów:

Rozpowszechnienie metod planowania rodziny


Planowanie rodziny ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia pozycji kobiet i zrównoważonego rozwoju, jednak obecnie ponad 210 milionów kobiet na całym świecie, które chcą uniknąć niechcianej ciąży, nie stosuje bezpiecznych i skutecznych metod planowania rodziny z różnych powodów – od braku dostępu do informacji czy usług po brak wsparcia ze strony partnera lub społeczności. Dlatego UNFPA promuje wszechstronną edukację seksualną, zapewnia dostęp do wysokiej jakości środków antykoncepcyjnych, wzmacnia lokalne systemy opieki zdrowotnej i współpracuje z rządami i partnerami nad wdrażaniem polityki wspierającej planowanie rodziny.

Dla mnie jednym z najważniejszych zadań, jakie mamy przed sobą, jest zapewnienie, aby wszystkie dziewczęta i kobiety – bez względu na to, gdzie mieszkają i co posiadają – mogły żyć tak, jak chcą. ~ Księżna Mary w czasie wizyty w szkole Hedegårdenes w Roskilde, wrzesień 2017
Zapobieganie śmierci matek w wyniku komplikacji ciążowych i okołoporodowych, których można uniknąć


Odkąd UNFPA rozpoczął swoją pracę, śmiertelność kobiet umierających z powodu powikłań ciąży lub porodu zmniejszyła się o połowę. Wciąż jednak każdego dnia około 830 kobiet i nastoletnich dziewcząt umiera z przyczyn, którym można było zapobiec. Co jeszcze bardziej przerażające, powikłania ciąży lub porodu są główną przyczyną zgonu dziewcząt w wieku 15-19 lat. Aby z tym walczyć, UNFPA współpracuje z rządami nad ulepszeniem systemów opieki zdrowotnej, szkoleniami pracowników służby zdrowia i edukacją położnych, tak, aby przynajmniej 90% wszystkich porodów odbywało się w obecności wykwalifikowanej osoby.


Wyeliminowanie przemocy na tle płciowym oraz szkodliwych praktyk


Co trzecia kobieta na świecie doświadcza przemocy fizycznej lub seksualnej, a mniej więcej jedna na cztery dziewczynki w krajach rozwijających się wychodzi za mąż przed ukończeniem 18. roku życia – szacuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat problem będzie dotyczył aż 70 milionów młodych dziewcząt. UNFPA walczy z przemocą na tle płciowym przez współpracę z systemami wymiaru sprawiedliwości, systemami opieki zdrowotnej i swoimi partnerami humanitarnymi. Koncentruje się również na wyeliminowaniu szkodliwych praktyk, takich jak małżeństwa dzieci czy okaleczenie żeńskich narządów płciowych (ta ostatnia praktyka co roku dotyka 3 milionów dziewczynek), oraz angażuje mężczyzn i chłopców w promowanie równości płci.


 

Co 7 sekund jedno dziecko na świecie wychodzi za mąż. I to jest tragiczne. […] W naszej części świata dziewczęta i chłopcy są równi, mają równe szanse – nie ma niczego, czego nie możesz zrobić, bo jesteś dziewczyną. Niestety, nie jest tak samo w innych częściach świata, gdzie perspektywy dziewcząt są gorsze tylko dlatego, że urodziły się dziewczynkami.
Ubóstwo jest jednym z głównych powodów, dla których młode dziewczęta wcześnie wychodzą za mąż i tym samym stają się młodymi matkami. Niektórzy rodzice zmuszają swoje córki do małżeństwa, ponieważ są niepotrzebnym wydatkiem, gdy rodzina nie ma wystarczająco pieniędzy. […] W niektórych krajach młode dziewczyny są narażone m.in. na wysokie ryzyko wykorzystywania i złego traktowania, a małżeństwo jest postrzegane jako dobra okazja, aby się przed tym uchronić. To bardzo ważne, abyśmy zrozumieli problem, który chcemy rozwiązać. Bez tego nie znajdziemy odpowiedniego rozwiązania. ~ Księżna Mary w czasie wizyty w szkole Hedegårdenes w Roskilde, wrzesień 2017

Księżna jest patronką UNFPA od 2010.Maternity Foundation


Działania w podobnej dziedzinie co UNFPA prowadzi Maternity Foundation, której wysiłki zmierzają do zapewnienia bezpieczniejszych porodów kobietom i noworodkom na całym świecie. Przyświeca jej motto, że „żadna kobieta nie powinna umierać, dając życie”. Fundacja wprowadza innowacyjne i mobilne rozwiązania i programy, które mają na celu poprawę zdrowia matek i noworodków w krajach o niskich i średnich dochodach – jednym z najnowszych jest Safe Delivery App (KLIK), bezpłatna aplikacja do ściągnięcia na telefon czy tablet, która pomaga pracownikom służby zdrowia poradzić sobie z najczęstszymi komplikacjami okołoporodowymi poprzez praktyczne wytyczne, filmy instruktażowe czy narzędzia e-learningowe.

Księżna została patronką fundacji w 2010.
Mødrehjælpen – Mothers’ Help


Mødrehjælpen to społeczna organizacja humanitarna, która doradza i wspiera kobiety w ciąży oraz rodziny z dziećmi. Profesjonalni doradcy zajmują się takimi kwestiami jak przemoc w rodzinie, rozwód czy rozważanie aborcji, mając na uwadze dobro rodziny i dobro dziecka. Organizacja postawiła sobie trzy cele:

 • zapewnienie wsparcia społecznego, finansowego, zdrowotnego i edukacyjnego kobietom w ciąży i rodzinom z małymi dziećmi, a przez to, w dalszej perspektywie, zapewnienie dzieciom lepszych warunków życia;
 • podniesienie świadomości na temat warunków życia kobiet w ciąży i rodzin z dziećmi;
 • działanie na rzecz ustawodawstwa, które zapewniałoby wsparcie tym grupom.

Dąży w ten sposób do stworzenia społeczeństwa, które wspiera bezpieczne i rozwijające się środowisko dla kobiet spodziewających się dziecka i rodziców z dziećmi z poszanowaniem ich praw i godności.

Tylko w ubiegłym roku organizacja wsparła prawie 25 000 osób (ponad 3000 więcej niż w 2018), 795 młodych rodziców oraz 190 ofiar przemocy.

Embed from Getty Images
Bardzo dziękuję MaryFonden za wyrażenie zgody na użycie zdjęć z ich oficjalnej strony internetowej (https://www.maryfonden.dk/

Przy tworzeniu postu korzystałam ze stron internetowych organizacji podanych wyżej oraz: kongehuset.dk, wikipedia.org, danishroyalwatchers.blogspot.com, royalcentral.co.uk, studenterrevyen.dk

11 komentarzy:

 1. Mary to wspaniała kobieta

  OdpowiedzUsuń
 2. Księżna Mary to moja absolutna faworytka spośród królewskich pań! Jest bardzo ładną i stylową kobietą, ale to tylko dodatek do jej ogromnej pracy i aktywności. I tak powinno być. Przyznam, że dekadę temu liczyłam, że Kate będzie właśnie taka - ładna i stylowa, ale przede wszystkim pracowita i zaangażowana... Niestety pozostało tylko ogromne rozczarowanie. Później liczyłam, że Meghan może uzupełni tę lukę... No cóż. Szkoda, że Mary nawet w maleńkiej cząstce nie otrzymuje tego zainteresowania mediów, co jej brytyjskie odpowiedniki.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładnie jestem tego samego zdania. Było też dla mnie totalnym nieporozumieniem gdy zobaczyłam zdjęcie Kate noszącej kartony w wysokich szpilkach...

   Usuń
  2. Niestety ale muszę się zgodzić.

   Usuń
 3. Dużo tego jest :) Za ważny temat uważam wykluczenie społeczne - mało się o tym mówi, a fundacja Mary na pewno pomaga wielu osobom.

  OdpowiedzUsuń
 4. Bardzo lubię księżną Mary, ale nie wiedziałam, że ma ona aż tyle patronatów.
  Bardzo dziękuję za ten post :)

  OdpowiedzUsuń
 5. Mary będzie w przyszłości wspaniałą Królową

  OdpowiedzUsuń
 6. Dobrze,ze robi to co robi,chwala jej za to ale mojej sympati nigdy nie wzbudzala i nie nie chodzi o jej prace.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To ja mam podobnie, jest ładną kobietą, dobrze ubraną, dobrze wypełnia swoje obowiązki, angażuje w różne projekty ale nie wiem czemu nie wzbudza we mnie takiej sympatii jaką ze wszystkimi swoimi zaletami powinna.

   Usuń
 7. Nie na temat, ale w Rumunii niezła afera jest z nieślubnym potomstwem Karola II xD To chyba przykryje nawet prywatne życie i nieślubne dziecko Nicolasa...

  OdpowiedzUsuń
 8. ma bardzo duzo zalet ale nie lubie tej kobietry

  OdpowiedzUsuń

Publikując komentarz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, takich jak nazwa użytkownika czy adres e-mail, zgodnie z rozporządzeniem art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane te są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu oraz do celów statystycznych.