niedziela, 29 marca 2020

Jak funkcjonuje Agencja Dworu Imperialnego?


Kontroluje informacje przedostające się do opinii publicznej, nadzoruje i organizuje imperialne ceremonie i rytuały, wydaje oficjalne oświadczenia, organizuje konferencje prasowe, planuje oficjalne wizyty Cesarza oraz reszty rodziny. Krytycy twierdzą, że jest odpowiedzialna za zasuwanie "chryzantemowych zasłon" otaczających rodzinę cesarską, odgradzając ich od zwykłych śmiertelników i tworząc niemal nieprzeniknioną barierę. Czym tak naprawdę zajmuje się Agencja Dworu Imperialnego? W dzisiejszym, długo przez Was wyczekiwanym poście, przyjrzymy się z bliska jej organizacji i obowiązkom.

Embed from Getty Images
W ubiegłym roku w Agencji zatrudniano 1072 osoby, od szambelanów i lekarzy dbających o Cesarza i pozostałych członków rodziny, przez kucharzy z Oddziału Kuchni Imperialnej, aż po pracowników Wydziału Administracyjnego zarządzającego własnościami publicznymi, takimi jak Pałac Imperialny. Wielu z tych zajmujących wysokie stanowiska wywodzi się ze starych rodzin arystokratycznych, nie powinno zatem dziwić, dlaczego Agencja jest instytucją tak skostniałą i zamiłowaną w protokole.

Główna siedziba Agencji mieści się na terenie kompleksu Pałacu Imperialnego w Tokio i składa z kilkunastu wydziałów, do głównych z nich należą: Sekretariat Wielkiego Szambelana, Zarząd Szambelanów, Dwór Księcia Koronnego, Rada Ceremonii, Wydział Archiwum i Mauzoleum, Wydział Konserwacji i Prac czy Biuro Kioto. Przyjrzyjmy się pracy każdego z nich.

kunaicho.go.jp


Wielki Steward i jego Sekretariat

Zwyczajowo urząd Wielkiego Stewarda (Chōkan) obejmuje któryś z byłych pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub zbliżonego funkcjonalnie ministerstwa zajmującego się sprawami wewnętrznymi kraju, np. Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Środowiska czy tzw. MLIT - Ministerstwa Lądu, Infrastruktury, Transportu i Turystyki - opcjonalnie także osoba z podobnym CV, pracująca wcześniej na przykład na Komendzie Stołecznej Policji w Tokio czy też w National Police Agency. Obecnym Wielkim Stewardem od 17 grudnia 2019 jest 64-letni Yasuhiko Nishimura, wcześniej pełniący funkcję zastępcy Wielkiego Stewarda. Zastąpił na tym stanowisku przechodzącego na emeryturę Shinishiro Yamamoto. Nowym zastępcą Wielkiego Stewarda został natomiast Kenji Ikeda.

Na barkach Wielkiego Stewarda spoczywa ogrom obowiązków, jako że to właśnie on nadzoruje pracę każdego z pozostałych departamentów Agencji. Jest także odpowiedzialny za kierowanie pracownikami, którzy należą do tzw. "omote", jednej z dwóch części, na które dzieli się IHA jeszcze od czasów przedwojennych. "Omote" jest frontem (a właściwie górą) Agencji. O ile dobrze rozumiem, stoją za nią osoby, którzy na co dzień pracują "poza" ścisłym dworem i nie stykają się bezpośrednio z rodziną imperialną, są to więc głównie urzędnicy administracyjni.

Druga część Agencji, "oku" jest jej dołem i składa się z około 80 (obecnie może być ich nawet mniej) pracowników, którzy dbają bezpośrednio o Cesarza, Cesarzową i pozostałych członków rodziny imperialnej. Zajmiemy się nimi później.

Wielki Steward jest jednym z dziesięciu członków Rady Dworu Imperialnego (Imperial House Council), która zatwierdza małżeństwo każdego męskiego członka rodziny imperialnej, odbiera status członka rodziny imperialnej, ustanawia i znosi regencję oraz decyduje o ewentualnych zmianach w linii sukcesji.

NHK News / www3.nhk.or.jp

japantimes.co.jp

Poza funkcjami czysto kierowniczymi, Wielki Steward pełni również rolę szefa sekretariatu. To on wydaje wszelkie oficjalne komunikaty dotyczące ślubów, narodzin dzieci czy zdrowia rodziny cesarskiej. Przy pomocy urzędników pracujących w Sekretariacie, zajmuje się również finansami i księgowością. Sekretariat Wielkiego Stewarda składa się z sześciu działów:

 • Sekretariatu
Zajmuje się statystykami oraz wszelkimi dokumentami i publikacjami dotyczącymi zdrowia i samopoczucia rodziny imperialnej, zmian w personelu czy wynagrodzeń oraz przyjmuje i wydaje oficjalne dokumenty.


 • Działu Spraw Ogólnych

Odpowiedzialny za pracę Pałacu Imperialnego i Pałacu Akasaka, w szczególności za kalendarz Pary Cesarskiej. Koncentruje się na tym, co aktualnie dzieje się w Japonii i co wymaga obecności Pary Cesarskiej, tj. katastrofy naturalne, inicjatywy społeczne, które należałoby wesprzeć, audiencje, obiady, herbaty czy przyjęcia wydawane przez Parę Cesarską dla laureatów różnych nagród czy inicjatorów charytatywnych projektów; a także oficjalne rytuały czy ceremonie religijne, jak składanie ofiar czy modlitw. Odpowiada na wystosowane do Cesarza i Cesarzowej prośby o wizyty czy zaproszenia na różne ceremonie i uroczystości oraz organizuje coroczne ceremonie z okazji Nowego Roku i urodzin Cesarza. Sprawdza, co pojawia się w mediach i ewentualnie kieruje informacje dalej do Sekretariatu, jeśli ten powinien wydać oficjalne ogłoszenie lub w inny sposób zareagować.

Posiedzenie Rady Dworu Imperialnego, grudzień 2017 - The Asahi Shimbun

 • Działu Spraw Dworu Książąt
Jeden dział zajmujący się wszystkimi sprawami dotyczącymi Księcia Hitachi i jego rodziny oraz rodzin zmarłych Książąt Mikasa i Takamado. Nie za wiele wiadomo na temat jego działalności, stosunkowo rzadko też jesteśmy informowani o oficjalnych wyjściach członków tych gałęzi rodziny imperialnej.
 • Księgowości
Jest odpowiedzialny za budżet, wydatki i wszelkie rozliczenia rodziny imperialnej.
 • Dział Zaopatrzenia
Zarządza i kontroluje towary dostarczane do Pałacu Imperialnego, sprawdza użytkowany sprzęt i wyposażenie, naprawia go lub wymienia. Odpowiada także za sprawy związane z Muzeum Kolekcji Imperialnych Sannomaru-Shōzōkan, w którym wystawione są cesarskie dzieła sztuki. Większość z nich została stworzona przez nadwornych artystów.
 • Szpitala Agencji Dworu Imperialnego
Jak łatwo się domyślić, leczeni są tutaj członkowie rodziny imperialnej oraz ich pracownicy.

Ówczesna księżna koronna Masako tuż po wyjściu ze szpitala z malutką Aiko - The Mainichi Shimbun


Zarząd Szambelanów

Jest to już "oku", dół IHA, a jego głową jest Wielki Szambelan - obecnie Nobutake Odano. Głównym ich zadaniem jest dbanie o Parę Cesarską oraz członków ich najbliższej rodziny dzień i noc, siedem dni w tygodniu. Najważniejszymi pracownikami tego wydziału IHA są także: wice-wielki szambelan Cesarza, szambelani Cesarzowej, główna lady-in-waiting - dama dworu - Cesarzowej, pozostałe damy dworu Cesarzowej, główny nadworny lekarz i pozostali nadworni lekarze. Do "oku" Agencji należą również pokojówki, garderobiane, pracownicy serwujący posiłki czy osoby sprzątające.

Wracając do szambelanów, urząd ten "włączono" w struktury Agencji Dworu Imperialnego w 1869, choć szambelani znani byli dużo wcześniej, bo już w VIII wieku n.e. Nie pracowali jednak wtedy na Dworze Cesarskim, a w erze Heian przypadającej na lata 794-1185 ich rola została znacznie zmniejszona, ograniczając się jedynie do "okazywania uprzejmości".

Zgodnie z zasadami Ministerstwa Dworu Imperialnego (pod taką nazwą funkcjonowała wówczas IHA) Wielki Szambelan miał za zadanie nadzorować pracę pozostałych szambelanów, którzy ściśle opiekowali się wyznaczoną im osobą, składali jej sprawozdania i przekazywali polecenia. Od tamtej pory w zasadzie niewiele się zmieniło, w gruncie rzeczy na tym polega ich praca. Zajmują się przede wszystkim codziennym życiem obecnej Pary Cesarskiej i księżniczki Aiko.

Noworoczne spotkanie Akihito i Michiko z zarządem szambelanów, styczeń 2018. Screen dokumentu "A Year in the Lives of Their Majesties"

 Obecnie Wielki Szambelan czy główna dama dworu to najbliżsi i najbardziej zaufani doradcy Pary Cesarskiej, którzy wspólnie z pozostałymi szambelanami i damami dworu pomagają im przygotowywać się i wypełniać swoje oficjalne obowiązki. Przypomina o nadchodzących wizytach, wręczeniach nagród, kolacjach czy audiencjach, towarzyszy Cesarzowi lub Cesarzowej w ich trakcie, pilnując, by nie spóźnić się na kolejne spotkanie zapisane w grafiku. Szambelani i damy dworu mają też obowiązek dostarczyć Parze Cesarskiej wszelkich niezbędnych szczegółów jeszcze przed nadchodzącym wydarzeniem. Co to za wydarzenie, kto na nim będzie, czy oczekuje się od Cesarza przemówienia, czy obowiązuje strój dzienny, czy może wieczorowy - na te wszystkie pytania powinni znać odpowiedź. Jeśli spodziewane jest przemówienie, pomagają je napisać. Odpowiadają także na wszystkie pytania Pary Cesarskiej dotyczące najbliższych obowiązków, w razie potrzeby konsultując się z "omote" IHA.

Praca szambelana nie kończy się nawet w czasie choroby Cesarza. W tym trudnym okresie ma szczególne zadanie, by o niego dbać, informować "górę" o jego aktualnym stanie, kontrolować wydostające się na ten temat na zewnątrz wiadomości i dostęp do chorego. To wszystko są zadania Wielkiego Szambelana, który nawet wówczas nie odstępuje Cesarza "na krok", w przeciwieństwie do Wielkiego Stewarda, który w czasie, kiedy Cesarz Hirohito znacząco podupadł na zdrowiu pod koniec 1988, nie widział się z nim ponoć przez kilka tygodni. Możemy przypuszczać, że podobnie główna dama dworu czuwa przy Cesarzowej w razie choroby.

Nobutake Odano, obecny Wielki Szambelan Cesarza - nippon.com

Wielkiego Szambelana mianuje i odwołuje Cesarz. Jest nim mężczyzna w podeszłym wieku (przeważnie w wieku około 60 lat lub powyżej), zwykle pochodzący z dawnych rodzin arystokratycznych, mający za sobą karierę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Japonii lub w którejś z zagranicznych placówek dyplomatycznych.

Makoto Watanabe, obejmujący urząd Wielkiego Szambelana Cesarza Akihito w latach 1996-2007, był wcześniej Ambasadorem Japonii w Jordanii (obecnie wciąż pracuje w Agencji Dworu Imperialnego jako doradca) i może pochwalić się posiadaniem wśród swoich przodków Iwao Ōyamy, japońskiego dowódcy wojskowego z czasów ery Meiji i współtwórcy armii cesarskiej, który brał udział w walkach o przywrócenie władzy cesarskiej w Japonii. Następny Wielki Szambelan, Yutaka Kawashima (nie jest to krewny księżnej Kiko, a przynajmniej nie dotarłam do informacji, by nim był) pełnił misję dyplomatyczną w Izraelu do 1999 roku. Wreszcie, ostatni Wielki Szambelan Cesarza Akihito, Chikao Kawai, pełnił tę funkcję od 2015, poprzednio będąc wiceministrem spraw zagranicznych. 1 maja 2019 natomiast nowym Wielkim Szambelanem został 71-letni Nobutake Odano, wcześniej wielki mistrz (grand master), czyli szef Dworu Księcia Koronnego.

Yukiko Nishimiya z Cesarzową Masako w drodze do Pałacu Imperialnego, 1 maja 2019 - Twitter

Z kolei główną lady-in-waiting Cesarzowej Masako od 1 maja ubiegłego roku jest Yukiko Nishimiya, do tej pory pełniąca tę samą funkcję, ale u księżnej Masako od 2015. Wiadomo, że jest wdową po Shinichi Nishimiya, japońskim dyplomacie, który zmarł nagle w 2012 wkrótce po nominacji na japońskiego Ambasadora w Chinach, z którym doczekała się dzieci - wszystkie są już dorosłe i niezależne. Może pochwalić się zagranicznym doświadczeniem i kontaktami z czasów, kiedy jej mąż był konsulem generalnym w Nowym Jorku. Ukończyła Tsuda University i przed ślubem pracowała w banku. Do tego miała doświadczenie w dworskich ceremoniach, jak przyjęcia czy ceremonie picia herbaty. Z całą pewnością musiała być najlepszą z możliwych kandydatek na to stanowisko, skoro niezwykle skrupulatne poszukiwania prowadzono aż przez cztery lata (stanowisko głównej damy dworu Masako było wolne od 2011). Podobno przy jej ocenie jako osoby odpowiedniej na to stanowisko zwrócono uwagę, że nigdy wcześniej nie miała powiązań z rodziną cesarską. Powszechnie uważa się, że to ona w dużej mierze przyczyniła się do obserwowanej od kilku lat poprawy stanu zdrowia Masako.


Dwór Emerytowanego Cesarza

1 maja 2019 Agencja Dworu Imperialnego powiększyła się o kolejny wydział. Dwór obecnie Emerytowanego Cesarza Akihito, podobnie jak Dwór aktualnego Cesarza, składa się z pracowników pełniących te same funkcje co na Dworze Cesarza, ale jest ich mniej: wice-wielki Szambelan i Szambelan Emerytowanego Cesarza, główna dama dworu i pozostałe damy dworu Emerytowanej Cesarzowej, główny nadworny lekarz i pozostali nadworni lekarze. Dworem Emerytowanego Cesarza kieruje Wielki Szambelan - obecnie jest nim wspomniany Chikao Kawai, najbliższy współpracownik Cesarza Akihito od 2015. Niestety, nie dotarłam do informacji, kim jest główna dama dworu Emerytowanej Cesarzowej, brakuje również informacji o poprzednich osobach na tym stanowisku, gdy Michiko była jeszcze Cesarzową.


Chikao Kawai - nippon.com

Trzeba nadmienić, że od czasu, kiedy Cesarz Akihito został Cesarzem, zarząd Szambelanów czy Dwór Księcia Koronnego przeszły gruntowne zmiany - na lepsze. Jak pamiętacie, w jednym z dawnych postów (KLIK) pisałyśmy o tym, jak wyglądało życie Akihito i Michiko w czasach Cesarzowej Nagako i wspominałyśmy, że para - niestety bezskutecznie - próbowała zwolnić główną damę dworu narzuconą Michiko przez jej teściową, uważając, słusznie zresztą, że szpieguje dla ówczesnej Cesarzowej. Teraz na szczęście, zarówno Emerytowana, jak i obecna Para Cesarska, mogą sami wybierać swoich współpracowników i nie ingerują nawzajem w funkcjonowanie swoich Dworów.


Dwór Księcia Koronnego

Następca Tronu Japonii posiada osobny Dwór, nadzorowany przez wielkiego mistrza, który pełni w zasadzie tę samą rolę co Wielki Szambelan Cesarza. Dwór Księcia Koronnego zajmuje się bieżącymi sprawami rodziny Akishino - księcia Fumihito i księżnej Kiko oraz ich dzieci, księżniczek Mako i Kako i księcia Hisahito. Dwór obecnego Następcy Tronu składa się, oprócz wielkiego mistrza, także z głównego prywatnego sekretarza pary koronnej, prywatnego sekretarza pary koronnej oraz dwóch lekarzy. Jeszcze do niedawna Następca Tronu miał do swojej dyspozycji także szambelana, tzw. Szambelana Wschodniego Pałacu, dla odróżnienia od szambelanów Cesarza, nic jednak nie wskazuje, by obecny książę koronny zatrudniał taką osobę. Prawdopodobnie urząd został zlikwidowany.

Niestety, nie znalazłam informacji, kim są pracownicy księcia i księżnej Akishino.

Wielki mistrz dworu ówczesnego księcia koronnego Naruhito, Hiroo Kanno w czasie ceremonii Nosai-no-Gi - Twitter


Zarząd Ceremonii

Kolejny wydział Agencji Dworu Imperialnego zajmuje się ceremoniami odbywającymi się w rodzinie imperialnej. Historia tego departamentu sięga VIII wieku, kiedy to powstało Ministerstwo Spraw Ceremonialnych i jako takie istniało przez kolejne stulecia, aż do ery Meiji. W erze Meiji przeprowadzono szereg reform tego ministerstwa, jednak najważniejszą zmianą z naszego punktu widzenia jest przeniesienie biura ceremonii spod kontroli ówczesnego "rządu" (wówczas znanego jako Wielka Rada Stanu) pod kontrolę Ministerstwa Dworu Imperialnego, co nastąpiło w 1877. Dziesięć lat później nowy dział późniejszej Agencji zmienił nazwę na obecną. Od końca XIX wieku Zarząd Ceremonii nie przechodził już większych zmian (jeśli w ogóle przeszedł jakiekolwiek).

Przewodniczy mu Wielki Mistrz Ceremonii (Grand Master of the Ceremonies). Pomaga mu dwóch Zastępców Wielkiego Mistrza Ceremonii, z których jeden jest odpowiedzialny za "sprawy ceremonialne", czyli pielęgnowanie starych tradycji i rytuałów rodziny imperialnej, i nim zajmiemy się najpierw.

Rodzina cesarska na koncercie gagaku w ubiegłym roku - The Asahi Shimbun

Pierwszy z zastępców odpowiada za organizację wszelkich rytuałów i ceremonii obowiązujących na Dworze Cesarskim. Zarządza Departamentem Muzyki podległym zarządowi, w którym pracują muzycy występujący w czasie organizowanych w Pałacu Imperialnym uroczystości, takich jak na przykład coroczne Garden Party. Grają oni zarówno tradycyjną dworską muzykę - gagaku - ale również zachodnią muzykę klasyczną. Ponadto organizuje tzw. wild-duck netting, czyli charakterystyczne dla japońskiego Dworu Cesarskiego zawody w łapaniu dzikich kaczek, organizowanych dla członków rodziny cesarskiej i zaproszonych gości. Uważa się, że sport ten wywodzi się jeszcze z okresu siogunatu Tokugawów poprzedzającego erę Meiji (lata 1600-1868), kiedy to wiele rodzin arystokratycznych w Japonii posiadało prywatne stawy z dzikimi kaczkami. Gra nie jest uważana za skomplikowaną, chodzi o to, by złapać w specjalne siatki dzikie kaczki zwabione wcześniej do specjalnych kanałów stworzonych w jeziorze lub stawie, na którym żyją. Złapane kaczki są później uwalniane, choć niegdyś były przyrządzane i zjadane. W ubiegłym roku udział w tej grze wzięły księżniczki Mako i Kako.

Księżniczka Mako podczas wild duck netting w 2017 - The Asahi Shimbun

Drugi Zastępca Wielkiego Mistrza Ceremonii pełni rolę swego rodzaju osobistego ministra spraw zagranicznych rodziny imperialnej, zajmując się działaniami mającymi pogłębić przyjazne stosunki między rodziną imperialną a zagranicznymi krajami. Odpowiada więc za organizację wizyt państwowych i oficjalnych za granicami Japonii oraz wydarzeń organizowanych dla zagranicznych gości w Japonii.


Wydział Archiwów i Mauzoleów

IHA zajmuje się również przechowywaniem i konserwacją historycznych dokumentów dotyczących rodziny cesarskiej oraz dbaniem o cesarskie grobowce i mauzolea. Pracą całego wydziału kieruje dyrektor generalny. Wydział dzieli się na cztery działy, z których jeden jest podzielony jeszcze na mniejsze jednostki:

 • Dział Archiwów
Dział ten jest odpowiedzialny, jak sama nazwa wskazuje, za archiwa nadzorowane przez Agencję Dworu Imperialnego. Dzieli się na dwie mniejsze jednostki: Archiwum Dworu Imperialnego i Bibliotekę Dworu Imperialnego. Pierwsza z nich odpowiada za wszelkie historyczne dokumenty i akta rodziny imperialnej od czasu ery Meiji, w tym także za dokumenty przekazywane z pokolenia na pokolenie - zajmuje się ich przechowywaniem, konserwacją i ewentualną naprawą - ale również za rejestrację i archiwizację nowych dokumentów i akt oraz prowadzenie archiwów dotyczących samej Agencji Dworu Imperialnego - archiwa i rejestry tworzone są zarówno na bieżąco, jak również aktualizowane starsze, pochodzące z czasów Ministerstwa Dworu Imperialnego. Z kolei Biblioteka Dworu Imperialnego przechowuje stare książki, tomiki poezji czy inne dokumenty, często są to dzieła uchodzące za klasyczne bądź nawet starożytne, przekazane głównie przez rodzinę imperialną lub członków jej dworu.

Główny budynek Wydziału Archiwów i Mauzoleów na terenie Pałacu Imperialnego - wikipedia.org

 • Dział Kompilacji
Jest odpowiedzialny za kompilację tekstów historycznych dla kolejnych cesarzy i rodzin cesarskich, a także za sprawy dotyczące kompilacji i archiwizacji materiałów historycznych systemu cesarskiego i innych dokumentów.
 • Dział Mauzoleów i Grobowców
Zajmuje się przede wszystkim utrzymaniem wszystkich mauzoleów i grobowców, w których pochowani są członkowie rodziny imperialnej.
 • Regionalne Biura Cesarskich Mauzoleów i Grobowców
Ponieważ mauzolea są rozsiane niemal po całej Japonii, zdecydowano o utworzeniu pięciu biur regionalnych:  Tama w aglomeracji Tokio, Momoyama w prefekturze Wakayama, Tsukinowa w prefekturze Saitama, Unebi w prefekturze Nara i Furuichi w prefekturze Osaka, które na miejscu zajmują się wszelkimi pracami związanymi z utrzymaniem mauzoleów.


Maintenance and Works Department

Jeden wielki wydział zajmujący się tym wszystkim, co przychodzi nam do głowy myśląc o pracy w pałacu. Składa się z sześciu mniejszych jednostek, a na czele całego wydziału stoi dyrektor generalny. W skład tego wydziału wchodzą także biura regionalne zajmujące się utrzymaniem trzech cesarskich willi w Nasu, Suzaki i Hayama oraz ogrodów East Gardens na terenie Pałacu Cesarskiego w Tokio.
 • Dział Administracyjny
Zarządza nieruchomościami (zarówno państwowymi, oddanymi na użytek rodzinie imperialnej, jak i prywatnymi nieruchomościami Agencji), nadzoruje wycieczki na terenie Pałacu Imperialnego oraz do pozostałych udostępnionych zwiedzającym Pałaców i willi; zajmuje się także ich renowacją czy remontami

Embed from Getty Images
 • Dział Prac
Odpowiada za zaopatrzenie cesarskich posiadłości w wodę, prąd, gaz i wszelką inną potrzebną energię oraz za sprawy związane z budową czy inżynierią lądową.
 • Dział Ogrodów
Zatrudniani w nim są ogrodnicy, którzy dbają o cesarskie ogrody.
 • Dział Imperialnej Kuchni
Jak łatwo się domyślić, chodzi o cesarskich kucharzy, którzy przygotowują codzienne posiłki dla rodziny cesarskiej, ale również dania serwowane podczas bankietów, kolacji i przyjęć.
 • Dział Pojazdów
Zajmuje się środkami transportu rodziny imperialnej - pojazdami i końmi.
 • Kurator Pałacu Cesarskiego
Jest odpowiedzialny za sprawy związane z utrzymaniem Pałacu Cesarskiego, w tym za zapewnienie bezpieczeństwa i budowę/remonty.
 • Biuro Cesarskich Willi
Zajmuje się utrzymaniem cesarskich willi Nasu, Suzaki i Hayama.
 • Biuro East Gardens of the Imperial Palace
Odpowiada za utrzymanie Imperial Palace East Gardens.

Cesarz Naruhito i Cesarzowa Masako z córką Aiko w Nasu Imperial Villa, sierpień 2018 - The Sankei News


Organy pomocnicze

Nie są ścisłą częścią Agencji Dworu Imperialnego. Należą do nich magazyn The Shosoin Treasure House i jego biuro oraz Imperial Stock Farm.
The Shosoin Treasure House jest magazynem w prefekturze Nara, w którym przechowywane i badane są starożytne skarby o wartości artystycznej i naukowej, stanowiące jedne z najcenniejszych narodowych skarbów kultury, z których najstarsze pochodzą z VIII wieku naszej ery. Wśród tych skarbów zdecydowana większość to przedmioty codziennego użytku, jak narzędzia kaligraficzne, instrumenty muzyczne, broń, zwoje buddyjskie, naczynia czy rękodzieła. Biuro Shosoin Treasure House zajmuje się utrzymaniem, przechowywaniem, badaniami, naprawą i powiększaniem zbiorów.
Z kolei Imperial Stock Farm w prefekturze Tochigi jest cesarską farmą, która hoduje zwierzęta gospodarskie oraz wytwarza produkty żywnościowe na potrzeby rodziny imperialnej i jej dworu.

Rodzina Akishino na cesarskiej farmie, marzec 2008 - Belga Image


Local Branch Office

Lokalny oddział Agencji Dworu Imperialnego znajduje się w dawnej stolicy Japonii, Kioto, i jest odpowiedzialny za utrzymanie nieruchomości rodziny cesarskiej znajdujących się w najbliższej okolicy: Kyoto Imperial Palace, Kyoto Omiya Palace, Sento Imperial Palace, willi imperialnych Katsura i Shugakuin oraz miejscowych cesarskich mauzoleów i grobowców.

Akihito i Michiko w ogrodach Pałacu Kioto, marzec 2019 - Twitter


9 komentarzy:

 1. po co piszecie o jakichs chinczykach? nie lepiej skupic sie na europie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ten komentarz aż szkoda zaszczycić odpowiedzią. Mowa o Japończykach, to po pierwsze. PO drugie, jeśli akurat Ciebie nie interesuje japońska rodzina królewska, to nikt nie każe ci czytać tego artykułu. PO trzecie, zastanów się, co piszesz w internecie, bo tego typu komentarze dużo o tobie mówią i niestety, nie mówią najlepiej.

   Usuń
  2. Zgadzam się z Unknown. Dodam tylko od siebie, że komentarz z 21:15 jest nawet nie tyle obraźliwy, co po prostu niewyobrażalnie głupi, wręcz śmieszny xD Swoją drogą to prawdziwa sztuka: w zaledwie dwóch zdaniach zaprezentować swoją ignorację, głupotę, niedojrzałość, ograniczenie, wąskie horyzonty, brak elementarnej kultury i nieznajomość podstawowych zasad pisowni - i to wszystko za jednym zamachem!

   Usuń
 2. Trochę szkoda, że taki długi post i żadnego zainteresowania tematem...

  OdpowiedzUsuń
 3. Ta agencja jak to powyżej opisano, to skostniały twór, nic dziwnego, że o rodzinie imperialnej wiemy mało i wszystko owiane jest tajemnicą, skoro mają tak rozbudowaną siatkę pomocników, którzy wywodzą się ze starych arystokratycznych rodów, rodzina cesarska jest traktowana jak papużki w złotej klatce, tak naprawdę to agencja ma zbyt duży wpływ (decyzyjność) na życie rodziny niż sam cesarz i to zaburza relacje, kto kim rządzi w tym schemacie, skoro cesarz za dużo nie może zmienić

  OdpowiedzUsuń
 4. Super post, bardzo dokładny i rzeczowy, bardzo dużo informacji. Agencja Dworu to bardzo mocno rozbudowany twór/urząd. Nie sądziłam, że to tak wygląda. Mają bardzo różnych urzędników, nie wiem czy aż nie za dużo, ale nie mnie oceniać.

  Taki post wymagał na pewno dużo czasu i poświęcenia. Czapki z głów:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Raczej właśnie nam, zwykłym ludziom to oceniać, a właściwie to zwykłym Japończykom. Istnienie w XXI wieku wpływowej organizacji, dyrygującej życiem dorosłych i panujących w kraju ludzi, jest szkodliwe zarówno dla instytucji monarchii, jak i zdrowia samych członków rodziny cesarskiej, o czym najlepiej przekonała się obecna cesarzowa (i zapewne nie ona jedyna). Doprowadzenie kogoś do depresji czy załamania nerwowego to nie są żarty.

   Usuń
 5. Ja nie podejmuję się oceny:) Japonia to stan umysłu, a całkiem serio to inna kultura, mentalność, inna tradycja, czy uwarunkowania historyczne, inne normy i zasady. Państwo, które jest Cesarstwem, my naszego ostatniego Króla pożegnaliśmy ponad 200 lat temu, jednym słowem nie ta skala, ani nie ten level.

  OdpowiedzUsuń
 6. Post bardzo rzetelny opisujący nam w jaki sposób Dwór funkcjonuje.
  Chciałam dodać, że ta tradycja w zasadzie od wieków się niewiele zmieniła. Cesarz właściwie chyba nigdy nie miał za wiele faktycznej władzy. Był zawsze taką ozdobą, wisienką na torcie traktowaną jako istota boska ale nie mającą wpływu na swoje życie. Kiedyś rządzili nimi kolejni szogunowie a teraz japońska arystokracja.

  pozdrawiam
  Małgosia

  OdpowiedzUsuń

Publikując komentarz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, takich jak nazwa użytkownika czy adres e-mail, zgodnie z rozporządzeniem art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane te są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu oraz do celów statystycznych.