30 mar 2017

Stylizacja tygodnia 20 - 26 marzec


Zapraszamy do udziału w ankiecie na stylizację tygodnia 20 - 26 marca. Wybór podobnie jak w ostatniej ankiecie nie należy do najłatwiejszych.

1-3

1 - Księżniczka Victoria
2- Księżna Sofia
3 - Królowa Silvia4-6

4 - Księżniczka Beatrix
5- Księżna Mary
6- Księżniczka Madeleine

7-9

7 - Królowa Letizia
8- Królowa Maxima
9 - Księżna Mette-Marit

10-12

10 - Królowa Maxima
11- Księżna Mette-Marit
12 - Królowa Sonja

13-15

13 - Królowa Mathilde
14- Hrabina Sophie
15- Księżniczka Beatrix

16-18

16 - Wielka Księżna Maria Teresa
17 - Królowa Małgorzata
18 - Hrabina Sophie

19-21

19 - Królowa Małgorzata
20- Księżna Marie
21 - Królowa Maxima

22-24

22 - Królowa Sonja
23 - Księżniczka Victoria
24 - Królowa Mathilde

25-27
25 - Księżniczka Victoria
26 - Królowa Mathilde
27 - Hrabina Sophie

28-30

28 - Królowa Elżbieta
29 - Królowa Mathilde
30 - Królowa Silvia

31-33

31 - Księżna Mette-Marit
32 - Księżniczka Astrid
33 - Królowa Sonja

34-36

34 - Królowa Rania
35 - Królowa Sofia
36 - Księżniczka Anna

37-39

37 - Królowa Letizia
38 - Księżna Kate
39 - Księżna Camilla

40-42

40 - Królowa Rania
41 - Księzna Mary
42 - Księżna Mette-Marit

43-45

43 - Królowa Letizia
44 - Księżna Mette - Marit
45 - Królowa Sonja

46-48

46 - Królowa Letizia
47 - Księżna Mette - Marit
48 - Hrabina Sophie

49-51

49 - Królowa Sofia
50 - Księżniczka Beatrix
51 - Księżniczka Astrid

52-54

52 - Królowa Mathilde 
53 - Charlotte Casiraghi
54 - Księzna Marie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz