niedziela, 9 stycznia 2022

Patronaty księżnej Kate

 Z okazji 40. urodzin księżnej Cambridge przygotowałam post, w którym przedstawiam bliżej wszystkie organizacje objęte jej patronatem. Większość z nas je kojarzy, ale pewnie niewielu zagłębiało się w to, czym dokładnie się zajmują. Jak wiadomo, patronaty księżnej skupiają się wokół czterech obszarów: wsparcia dzieci i rodzin, zdrowia, sztuki oraz sportu, choć niejednokrotnie ich działalność bywa bardzo zbliżona i trudno jednoznacznie zaklasyfikować je do konkretnej kategorii.

Embed from Getty ImagesZacznijmy od fundacji – The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge – powstałej w 2009 z inicjatywy księcia Williama i księcia Harry'ego, do której księżna dołączyła w czerwcu 2012. Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej, fundacja w swoich działaniach kieruje się pragnieniem, aby razem wprowadzać zmiany. Poprzez uruchamiane programy łączy ludzi, pomysły i zasoby, aby zrozumieć problemy współczesnego świata, wspólnie wymyślać kreatywne rozwiązania i wyzwalać długotrwałe zmiany. Obecnie jej działalność skupia się na pięciu obszarach:

Pandemii


Wysiłki fundacji koncentrują się na wspieraniu osób z pierwszej linii frontu walki z pandemią oraz sektora usług zdrowia psychicznego, który stara się walczyć z konsekwencjami pandemii i izolacji dla zdrowia psychicznego. W ramach tzw. COVID-19 Response Fund przekazała 1,8 mln funtów dziesięciu organizacjom charytatywnym wspierających zdrowie psychiczne w czasie pandemii, a także wsparła program Our Frontline.Wczesnych latach


W ramach tego obszaru zainaugurowano Centrum Wczesnego Dzieciństwa (The Royal Foundation Centre for Early Childhood), przeprowadzono ankietę 5 Big Questions oraz utworzono grupę sterującą, która wspólnie pracuje nad wprowadzeniem trwałych, pozytywnych zmian we wczesnych latach. Fundacja wspiera również Tiny Happy People (link) – platformę cyfrową BBC pomagającą rodzicom rozwijać umiejętności językowe ich dzieci.

„Naukowe i inne dowody są jasne: pierwsze lata życia dziecka są bardziej decydujące dla rozwoju oraz przyszłego zdrowia i szczęścia niż jakikolwiek inny moment w naszym życiu.” ~ Księżna Cambridge, 2019
„Bardzo mi na tym zależy. [...] Ponieważ aż 40% naszych dzieci przyjdzie do szkoły z poziomem rozwoju poniżej oczekiwanego. I ponieważ społeczny koszt późnej interwencji szacuje się na ponad 17 miliardów funtów rocznie.” ~ Księżna CambridgeOchronie przyrody


Książę William, podobnie jak książę Walii, a wcześniej książę Edynburga, od lat angażuje się w ochronę przyrody i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Jego fundacja współpracuje z ekologami, światowymi liderami czy organizacjami pozarządowymi, aby wypracować rozwiązania kryzysu klimatycznego, zwalczyć nielegalny handel dziką fauną i florą oraz wspierać zrównoważony rozwój i zrównoważone wykorzystywanie zasobów planety. Aktualne programy to zainaugurowany niedawno Earthshot Prize (link) oraz grupy zadaniowe United for Wildlife, które we współpracy z prywatnymi firmami z sektorów transportu i finansów walczą z nielegalnym handlem dziką fauną i florą.

Embed from Getty Images


Zdrowiu psychicznym


Pierwszym programem w tym obszarze była kampania Heads Together (link) uruchomiona w 2016. Dzięki niej aż 1,5 miliona osób w Wielkiej Brytanii zaczęło otwarcie rozmawiać o swoim zdrowiu psychicznym. Od tamtego czasu fundacja nadal rozwija swoją działalność w tym zakresie. Obecnie współpracuje z Mental Health Innovations nad cyfrowymi innowacjami w zakresie zdrowia psychicznego (w 2019 fundacja wsparła uruchomienie Shout – bezpłatnej, dostępnej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu usługi SMS dla osób w kryzysie), prowadzi kampanię Heads Up wykorzystującą piłkę nożną, by zachęcić mężczyzn do rozmów o swoim zdrowiu psychicznym, uruchomiła stronę internetową dla pracowników szkół podstawowych, średnich i wyższych Mentally Healthy Schools (link) oraz opracowuje narzędzia pomocne w polepszaniu zdrowia psychicznego w miejscu pracy (link).

Embed from Getty Images


Służbach ratunkowych


Podobnie jak w obszarze przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii, wysiłki fundacji zmierzają do wsparcia zdrowia psychicznego i dobrostanu pracowników służb ratunkowych, którzy nawet w ‘normalnych’ czasach zmagają się z ogromnymi wyzwaniami. Z myślą o nich fundacja wsparła program Our Frontline, wspólną inicjatywę organizacji Mind, Samaritans, Shout oraz Hospice UK, która oferuje całodobowe wsparcie pracownikom kluczowych sektorów – telefoniczne, SMS-owe i internetowe. Książę William powołał także specjalny zarząd – The Emergency Responder Senior Leader Board – który promuje współpracę w brytyjskich służbach ratunkowych, aby zapewnić wszystkim ratownikom wsparcie zdrowia psychicznego, którego potrzebują w codziennej pracy.

Embed from Getty Images

Royal Air Force Air Cadets
Księżna jest honorowym naczelnym komendantem lotnictwa RAF Air Cadets. Rolę tę objęła w 2015 po księciu Edynburga, który ustąpił ze stanowiska po 63 latach pracy. RAF Air Cadets są młodzieżową organizacją lotniczą z ponad 40 000 kadetów w wieku 12-20 lat. Nie zajmuje się rekrutacją do Królewskich Sił Powietrznych, choć wielu kadetów służy później w RAF-ie i dzięki zdobytemu doświadczeniu radzi sobie lepiej niż ich rówieśnicy. Zamiast tego RAF Air Cadets ma za zadanie zachęcać młodych ludzi do zainteresowania się lotnictwem i Królewskimi Siłami Powietrznymi (RAF), organizować szkolenia przydatne zarówno w służbie, jak i życiu cywilnym, wzmacniać ducha przygody oraz rozwijać cechy przywódcze i obywatelskie. Organizuje obozy rozwijające umiejętności przetrwania, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również za granicą; oraz szkolenia, na których kadeci doskonalą wspinaczkę, zjazdy na linie, jazdę na rowerze górskim oraz uczą się żeglować i pływać kajakiem.W ramach szkolenia lotniczego prowadzone są cztery kursy: trzyetapowy kurs szybowania (Gliding), Air Experience Flights obejmujące akrobacje i loty na niskich wysokościach z wykwalifikowanym pilotem; Air Cadet Pilot Scheme, którego ukończenie pozwala uzyskać specjalną odznakę (cadet pilot wings); oraz dwutygodniowy program Air Cadet Pilot Navigation doskonalący umiejętności nawigacyjne.

Embed from Getty ImagesAction on Children

Organizacja stara się zapewnić każdemu dziecku w Wielkiej Brytanii szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo. Prowadzi ponad 400 projektów na rzecz najbardziej wrażliwych i wykluczonych dzieci i młodych ludzi, koncentrując się na trzech obszarach: prewencji, interwencji i orędownictwa w imieniu dzieci i młodzieży. W ramach prewencji prowadzą programy, które uczą ważnych umiejętności – na przykład jak zatroszczyć się o swoje zdrowie psychiczne poprzez program The Blues skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat. Poprzez interwencję pomagają dzieciom, młodym ludziom i całym rodzinom dotkniętym ubóstwem, nadużyciami lub przemocą. Organizacja występuje też w imieniu dzieci i młodzieży, prowadząc kampanie społeczne i starając się wpłynąć na rząd w celu poprawy ich sytuacji.

Embed from Getty ImagesFamily Action (wcześniej Family Welfare Association)
Patronat nad tą organizacją księżna przejęła w 2019 od królowej, która zrezygnowała z roli po 65 latach. Family Action zapewnia praktyczne, emocjonalne czy finansowe wsparcie rodzinom doświadczającym ubóstwa czy izolacji społecznej. Obecnie pomaga ponad 60 000 rodzin na terenie całego kraju za pośrednictwem swoich 200 usług społecznych. Ich praca skupia się na trzech obszarach: wczesnych latach życia dziecka, starając się zapewnić im najlepszy start w życiu; wsparciu rodzin z dziećmi i młodzieżą oraz osób zmagających się z problemami natury psychicznej i ich rodzin. Wsparcie dzieci i rodzin obejmuje specjalistyczną pracę terapeutyczną, wsparcie w relacjach, radzeniu sobie ze stresem i konfliktami oraz usługi polepszające zdrowie psychiczne oferowane w sytuacjach problemowych, jak przemoc domowa, nadużywanie substancji psychoaktywnych czy problemy zdrowia psychicznego. Wsparcie osób zmagających się z problemami zdrowia psychicznego stanowi osobny obszar działalności Family Action, który koncentruje się przede wszystkim na pracy z całymi rodzinami.

„Wczesne lata nie dotyczą tylko tego, jak wychowujemy nasze dzieci. W rzeczywistości chodzi o to, jak wychowujemy następne pokolenie dorosłych. Chodzi o społeczeństwo, którym się staniemy.” ~ księżna Cambridge, listopad 2020

Embed from Getty ImagesThe Scout Association
Choć współprzewodniczącą Skautów (rolę tę pełni razem z księciem Kentu) Catherine została dopiero w 2020, w działalność tego stowarzyszenia angażuje się już od wielu lat. W dzieciństwie sama należała do Skautów, a później, mieszkając na Anglesey w początkowych latach małżeństwa, została ich wolontariuszką. Wielokrotnie brała udział w obozach harcerskich i spotkaniach ze Skautami.

Embed from Getty Images

Są stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich dzieci w wieku 6-18 lat (ale jest też program skierowany do 4- i 5-latków) ze wszystkich środowisk, niezależnie od posiadanych umiejętności czy sprawności fizycznej. Mają wyraźnie zarysowane cele na przyszłość. Ich misją jest wspieranie kolejnego pokolenia na drodze ich rozwoju osobistego oraz zachęcenie do wnoszenia pozytywnego wkładu w społeczeństwo. Dążą do angażowania dzieci i młodzież w swoją działalność, docierając zwłaszcza do osób z marginalizowanych społeczności, które mogą najbardziej skorzystać z oferowanego wsparcia; zachęcania młodych ludzi do przejmowania ról przywódczych w stowarzyszeniu oraz wywierania pozytywnego wpływu na społeczności. Wzmacniają przy tym pewność siebie swoich podopiecznych i pomagają rozwijać przydatne w życiu umiejętności.

Embed from Getty ImagesEast Anglia's Children's Hospices (EACH)Organizacja zrzeszająca hospicja dziecięce na terenie Anglii była jednym z pierwszych patronatów księżnej. Oferuje opiekę paliatywną dzieciom i młodzieży z chorobami zagrażającymi życiu oraz wsparcie ich rodzinom. Ich usługi obejmują: całodobową, dzienną lub nocną opiekę, opiekę nad umierającymi dziećmi, specjalistyczne wsparcie w zakresie łagodzenia objawów, wsparcie emocjonalne poprzez poradnictwo, arteterapię i muzykoterapię; terapie zajęciowe i fizjoterapię czy grupy wsparcia. Rodzina sama wybiera miejsce, w którym chce otrzymać pomoc – we własnym domu, w szpitalu lub w jednym z trzech hospicjów EACH: w Milton w Cambridge, The Nook w Norfolk i The Treehouse w Ipswich. Organizacja zapewnia też wsparcie rodzinom pogrążonym w żałobie.

„Kiedy po raz pierwszy odwiedziłam hospicjum w Milton, miałam wcześniej wizję tego, czego się spodziewać. Daleki od klinicznego, przygnębiającego miejsca dla chorych dzieci, był to dom. Co najważniejsze, był to dom rodzinny, szczęśliwe miejsce stabilności, wsparcia i opieki. To było miejsce zabawy. Dzisiaj ponownie zobaczyłam, że Treehouse to rodzina i zabawa. Dla wielu jest to dom z dala od domu – koło ratunkowe umożliwiające rodzinom życie w jak najbardziej normalny sposób, w czasie bardzo cennego okresu.” ~ Księżna Cambridge, marzec 2012

Embed from Getty ImagesPlace2Be
Place2Be pracuje w szkołach, by zapewnić wsparcie zdrowia psychicznego najszybciej jak to możliwe. Jak pokazują badania, u jednego na sześcioro dzieci lub nastolatków można zdiagnozować problem natury psychicznej, który u wielu z nich pozostanie nierozwiązany aż do dorosłości. Połowa z tych długoletnich problemów ujawnia się jeszcze zanim dziecko skończy 14 lat. Misją organizacji jest polepszenie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, tak, by żadne z nich nie musiało mierzyć się z problemem psychicznym samotnie. W każdej szkole współpracującej z Place2Be zatrudniany jest profesjonalista z ramienia organizacji, który udziela porad, potrzebnego wsparcia i stara się poprawić emocjonalny dobrostan uczniów.

Embed from Getty ImagesOprócz tego, we współpracy z upadłą w zeszłym roku organizacją The Art Room uruchomiono program o tej samej nazwie, który poprzez sztukę i zajęcia kreatywne wzmacnia pewność siebie i rozwija umiejętności społeczne uczniów, wspierając tym samym ich zdrowie psychiczne.

„Musimy pomóc młodym ludziom i ich rodzicom zrozumieć, że proszenie o pomoc nie jest oznaką słabości. Zdrowie psychiczne dziecka jest tak samo ważne jak jego zdrowie fizyczne i zasługuje na taką samą jakość wsparcia.” ~ Księżna Cambridge, 2015

Embed from Getty ImagesAnna Freud National Centre for Children and Families
W obszarze zdrowia psychicznego księżna od 2016 jest patronką Anna Freud Centre, organizacji, która wspiera dzieci, młodzież i rodziny borykające się z problemami natury psychicznej. Jak czytamy na oficjalnej stronie organizacji, co ósme dziecko w wieku od 5 do 19 lat zmaga się z co najmniej jednym problemem zdrowia psychicznego, a tylko 35% z nich otrzymuje pomoc, której potrzebuje. Anna Freud Centre stara się to zmienić poprzez prowadzone badania oraz rozwijane i oferowane narzędzia czy usługi, w tym terapie, poprawiające zdrowie psychiczne.„Co trzeci dorosły nadal twierdzi, że wstydzi się szukać pomocy w zakresie zdrowia psychicznego dla swojego dziecka. Żaden rodzic nie zaniedbałby telefonu do lekarza, gdyby jego dziecko miało gorączkę, jednak niektóre dzieci zmagają się z ciężkim okresem bez wsparcia, które mogłoby im pomóc, ponieważ dorośli w ich życiu boją się o nie poprosić. Nie musi tak być.” ~ Księżna Cambridge, 2016

Embed from Getty ImagesEvelina London Children's Hospital
Specjalistyczny szpital dziecięcy jest drugim największym tego typu w Londynie. Świadczy kompleksowe usługi zdrowotne od okresu prenatalnego przez całe dzieciństwo aż do dorosłości nie tylko dzieciom i młodzieży z południowej Londynu, ale również dzieciom cierpiącym na rzadkie choroby z Kentu, Surrey i Sussex. Oferuje również usługi środowiskowe w ośrodkach zdrowia, szpitalach czy domach pacjentów: terapię zajęciową, fizjoterapię, terapię logopedyczną czy usługi dietetyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Wykwalifikowane pielęgniarki środowiskowe zapewniają wsparcie osobom cierpiącym na anemię sierpowatą czy talasemię, rodzinom z dziećmi ze złożonymi potrzebami czy młodym dziewczynom w ciąży.

Embed from Getty ImagesForward Trust (Action on Addiction)
Patronat nad Action on Addiction, organizacją pomagającą osobom uzależnionym i ich rodzinom, księżna Cambridge objęła już w 2012. Niedawno Action on Addiction połączyło swoje wysiłki z organizacją Forward Trust, która wspiera więźniów i ich rodziny. Wizją „nowopowstałej” organizacji jest, aby każdy, niezależnie od swojej przeszłości i okoliczności, mógł znaleźć pomoc w odbudowaniu satysfakcjonującego i produktywnego życia rodzinnego, zawodowego i społecznego. „Wierzymy, że klucz do przerwania cyklu uzależnienia i przestępczości leży w potrzebach, które są wspólne wszystkim ludziom – pozytywnych relacjach z rodziną i przyjaciółmi, godnych warunkach życia, aktywności ukierunkowanej na cel i zaangażowaniu w działalność społeczną” – czytamy na oficjalnej stronie.

Embed from Getty Images

Poza wsparciem w walce z nałogiem, znalezieniu pracy i domu, adaptacji do nowej rzeczywistości po wyjściu z więzienia czy zerwaniu z nałogiem, a także wsparciem rodzin, pomaga również więźniom zmagającym się z problemami natury psychicznej i prowadzi kampanie społeczne. Jedną z nich jest More Than My Past – kampania w formie serii podcastów (których można wysłuchać tutaj), która ma pokazać, że ludzie są „czymś więcej niż swoją przeszłością” i każdy może zmienić swoje życie na lepsze. Z kolei kampania Taking Action on Addiction dąży do zmiany postrzegania uzależnienia i podnoszenia społecznej świadomości, a w konsekwencji zmniejszenia uprzedzenia wobec osób uzależnionych i umożliwienia większej liczbie osób uzyskanie niezbędnej pomocy.

„[…] osoby uzależnione nie są jedynymi ofiarami. Uderzył mnie głęboki, niszczący wpływ, jaki ma to na dzieci dotkniętych rodziców. Badania wykazały, że dzieci osób uzależnionych siedmiokrotnie częściej same mają problemy z uzależnieniem.” ~ Księżna Cambridge, kwiecień 2013

Embed from Getty ImagesNHS Charities Together
Organizacja zrzesza ponad 240 organizacji charytatywnych NHS na terenie całej Wielkiej Brytanii, zapewniającą wsparcie pracownikom i wolontariuszom służby zdrowia, pacjentom i całym społecznościom. Przekazywane darowizny pozwalają odciążyć pracowników służby zdrowia i udzielić im dodatkowego wsparcia, by mogli nadal ratować ludzkie życie i robić znacznie więcej niż pozwalałyby na to podstawowe fundusze wypłacane przez rząd. W czasie pandemii sfinansowano ponad 400 projektów skierowanych do pracowników, w tym doradztwo, telefon zaufania i wsparcie praktyczne, jak zapewnienie miejsc do odpoczynku, jedzenia i picia. Finansowane są również projekty zapobiegające chorobom oraz poprawiające jakość usług oferowanych pacjentom. Poza tym, organizacja prowadzi konferencje, szkolenia, kampanie społeczne i fundraisingowe. Catherine została patronką NHS Charities Together w grudniu 2020 wspólnie z Williamem.

Embed from Getty ImagesRoyal College of Obstetricians and Gynaecologists
Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG) działa na rzecz poprawy opieki zdrowotnej dla kobiet na całym świecie poprzez wypracowanie standardów opieki klinicznej, zapewnianie lekarzom możliwości szkolenia i ciągłego kształcenia oraz propagowanie opieki zdrowotnej dla kobiet. Ich misją jest ustanowienie standardów poprawiających zdrowie kobiet oraz jakość praktyki położniczej i ginekologicznej w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Współpracują z komitetem Women’s Network, który informuje ich o problemach ginekologicznych i położniczych kobiet, a także z międzynarodowymi partnerami, z którymi podejmują działania zmierzające do poprawy zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności matek na całym świecie. Poza tym, publikują wytyczne dla specjalistów i ulotki informacyjne dla pacjentów, opracowują programy szkoleń i kształcenia dla specjalistów w zakresie położnictwa i ginekologii i zapewniają im możliwość ciągłego doskonalenia, promują badania oraz doradzają rządowi i innym organom publicznym w zakresie polityki dotyczącej położnictwa i ginekologii.

Oprócz księżnej Cambridge, która została patronką w lutym 2018, w działalność RCOG zaangażowane są także inne członkinie rodziny królewskiej: księżniczka Anne, hrabina Wessex, księżniczka Alexandra i księżna Gloucester jako Honorowe Członkinie.

Embed from Getty ImagesNational Portrait Gallery
Galeria była jedną z czterech instytucji, które księżna jako pierwsze objęła swoim patronatem. Biorąc pod uwagę zainteresowanie Kate sztuką i fakt, że skończyła historię sztuki na Uniwersytecie St Andrews, ten patronat nie był dla nikogo zaskoczeniem. Założona w 1856 galeria w Londynie wystawia portrety najsłynniejszych postaci z brytyjskiej historii (i nie tylko – w kolekcji National Portrait Gallery znajdują się również podobizny Fryderyka Chopina, Josepha Conrada, Poli Negri czy Ignacego Jana Paderewskiego). Ma na celu promowanie uznania i zrozumienia ludzi, którzy stworzyli i tworzą brytyjską historię i kulturę oraz portretów jako środków artystycznego wyrazu. Tak jak w przypadku innych brytyjskich muzeów narodowych, wstęp jest bezpłatny.

To we współpracy z tą organizacją księżna zainaugurowała jeden ze swoich pierwszych większych projektów – wystawę fotograficzną Hold Still przedstawiającą życie Brytyjczyków w czasie pandemii.

Embed from Getty ImagesNatural History MuseumMuzeum jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale również wiodącym ośrodkiem badawczym. Jego celem jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy o świecie przyrody, a przez to zachęcanie do troszczenia się o los naszej planety. Ma w swojej kolekcji ponad 80 milionów obiektów pochodzących sprzed miliarda lat i cały czas dąży do powiększania tego zbioru oraz wykorzystywania go do promowania odkrywania, odpowiedzialnego korzystania i cieszenia się światem przyrody. Obecna działalność NHM koncentruje się wokół pięciu priorytetów:
 • zabezpieczania przyszłości kolekcji;
 • przekształcania nauki o historii naturalnej;
 • zagospodarowywania ogrodów i galerii (jednym z innowacyjnych projektów w tym obszarze jest Urban Nature Project – stworzenie dostępnego dla wszystkich i różnorodnego biologicznie zielonego terenu w centrum Londynu);
 • tworzenia prężnie działającej, zrównoważonej organizacji;
 • angażowania w ochronę przyrody jak najszerszego grona odbiorców.

Embed from Getty Images

„Wyzwania, przed którymi stoi dziś świat przyrody, są zupełnie inne niż te sprzed 136 lat, kiedy Muzeum po raz pierwszy otworzyło swoje podwoje. Ale inne są też możliwości ery globalnej i cyfrowej. Przełomowa, różnorodna praca [NHM – przyp. Blue Blood] w ciągu ostatniego roku to dopiero początek ambitnej transformacji, która ma zainspirować nowych odbiorców i zająć się niektórymi z najważniejszych problemów dotyczących planety” ~ Księżna Cambridge

Embed from Getty ImagesThe Foundling Museum
Muzeum poświęcone jest szpitalowi Foundling, pierwszej organizacji charytatywnej dla dzieci i pierwszej publicznej galerii sztuki w Wielkiej Brytanii, założonej w połowie XVIII wieku, aby opiekować się porzuconymi dziećmi. Muzeum współpracuje ze współczesnymi artystami, pisarzami i muzykami, opracowując programy, które mają pomóc dzieciom i młodym ludziom, zwłaszcza tym, którzy wychowywali się w rodzinie zastępczej czy domu dziecka, spojrzeć na świat z innej perspektywy i wyobrazić dla siebie nowe możliwości. Stara się poprzez sztukę rozwijać umiejętności, pewność siebie i dobrostan młodzieży z marginalizowanych społeczności.

Embed from Getty Images

W ramach programu ‘Preludium’ (Prelude) organizowane są warsztaty muzyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, które nie mają dostępu do oferty artystycznej czy muzycznej, a dzięki warsztatom mogą zapoznać się z różnymi instrumentami muzycznymi. Z kolei program „Śladami naszych bajek” (Tracing Our Tales) jest skierowany do młodzieży. Rozwija zdolności artystyczne oraz wyposaża ich w umiejętności nauczania, krytycznego myślenia, komunikacji, współpracy i pracy zespołowej czy wystąpień publicznych.

Embed from Getty ImagesThe Royal Photographic Society
Jak wiadomo, księżna Kate pasjonuje się fotografią, tak więc patronat nad tym Stowarzyszeniem był dosyć oczywistym wyborem. Royal Photographic Society promuje fotografię, aby za jej pomocą inspirować, pobudzać kreatywność i łączyć ludzi w każdym wieku i ze wszystkich środowisk. Organizuje wydarzenia – od wystaw, przez warsztaty, kursy czy dyskusje, aż po konkursy. Na jednej z obecnych wystaw, „Generations: Portraits of Holocaust Survivors”, znalazły się zdjęcia ocalałych z Holokaustu wraz z wnukami wykonane przez księżną Cambridge.

Embed from Getty ImagesThe Victoria and Albert Museum (V&A)
Jest wiodącym muzeum sztuki i designu na świecie, w którym mieści się kolekcja ponad 2,3 miliona obiektów: architektury, mody, malarstwa, rzeźby, teatru i performensu, fotografii, biżuterii, szkła i ceramiki czy azjatyckiej sztuki i designu; powstałych na przestrzeni 5000 lat. Wiele z nich stanowi brytyjskie dziedzictwo narodowe. Obiekty pochodzą z różnych kultur Europy, Afryki Północnej, Azji i Ameryki Północnej. Muzeum może poszczycić się największą kolekcją postklasycznych rzeźb na świecie, największą poza Włochami kolekcją obiektów włoskiego renesansu, a także najlepszymi w Europie zbiorami z Azji Wschodniej. Jego misją jest wzbogacanie życia ludzi przez promowanie badań i prezentowanie wiedzy jak najszerszemu gronu odbiorców.

Embed from Getty ImagesSportsAid
Pomaga młodym i utalentowanym sportowcom. Każdego roku wspiera ponad 1000 sportowców w wieku 12-18 lat, przede wszystkim poprzez nagrody finansowe, które pokrywają koszty treningów i zawodów. Wielu z nich pozostaje na utrzymaniu rodziców, więc bez wsparcia finansowego nie mogłoby dalej rozwijać swoich umiejętności i kontynuować treningów. Od rozpoczęcia działalności przed Igrzyskami Olimpijskimi w 1976, SportsAid wsparło dziesiątki tysięcy sportowców: Jessicę Ennis-Hill, byłą rekordzistkę w siedmioboju i pięcioboju i obecną rekordzistkę w biegu przez płotki; Steve’a Redgrave’a, jednego z najbardziej utytułowanych wioślarzy w historii; Mo Farah, wielokrotnego mistrza Europy i świata oraz wielokrotnego medalistę w biegach długodystansowych i przełajowych; Millie Knight rywalizującą w slalomie i narciarstwie alpejskim; czy Sarah Storey, wielokrotnej mistrzyni paraolimpijskiej w pływaniu i kolarstwie. Podopieczni fundacji w czasie Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2016 w Rio de Janeiro zdobyli łącznie 150 medali.

Embed from Getty Images

„Znakomitość SportsAid polega na prawdziwym zrozumieniu, jak wiele sportowa rywalizacja daje całemu naszemu krajowi. Inwestując w młode sportowe talenty, zapewniają silny potok inspirujących bohaterów. Sportowcy ci służą następnie jako motywacja dla wszystkich w Wielkiej Brytanii do zaangażowania się, podjęcia aktywności i wykorzystania mocy sportu, aby stać się szczęśliwszymi i zdrowszymi.” ~ Księżna Cambridge, 2016

Embed from Getty ImagesThe 1851 TrustOrganizacja inspiruje i edukuje nowe pokolenie przez żeglarstwo, zachęcając ich do łączenia sportu i nauki oraz opracowywania innowacyjnych technologicznie rozwiązań. Tradycyjna edukacja nie rozbudza w uczniach wystarczającej ciekawości, która jest potrzebna do rozwiązania wyzwań przyszłości. Zgodnie z cytowanymi na oficjalnej stronie statystykami, 43% dziewcząt w wieku szkolnym zniechęca się naukami ścisłymi i inżynieryjnymi z powodu niedostatecznej wiedzy na temat późniejszych możliwości zawodowych. Tymczasem w całym kraju co roku brakuje około 100 000 naukowców. 1851 Trust prowadzi wiele programów, które starają się to zmienić. Jednym z nich jest STEM Crew – cyfrowa platforma edukacyjna korzystająca z zaawansowanych technologii, która ma rozbudzić w młodzieży zainteresowanie nauką, technologią, inżynierią i matematyką oraz pokazać im możliwości kariery w tych dziedzinach. Inny program, NEXT generation roadshows, łączy nauki ścisłe z aktualnymi wyzwaniami żeglarstwa, aby uczynić nauczanie przedmiotów ścisłych bardziej przyjaznym i ciekawszym dla uczniów oraz wzmocnić ich pewność siebie.

Embed from Getty ImagesAll England Lawn Tennis and Croquet ClubKlub tenisowy, który co roku na przełomie czerwca i lipca organizuje Wimbledon, uznawany za najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Znając zamiłowanie Kate do tenisa i Wimbledonu, patronat, który przejęła od królowej w 2016, nie powinien dziwić. Innymi członkami rodziny królewskiej, którzy angażują się w działalność Klubu, są księżna Gloucester jako jego Honorowa Członkini oraz książę Kentu, który do ubiegłego roku pełnił funkcję przewodniczącego Klubu i wymiennie z księżną Cambridge wręczał nagrody zwycięzcom turnieju. Kilka miesięcy temu ustąpił jednak ze stanowiska i jego obowiązki w tym roku przejmie księżna Kate.

Embed from Getty ImagesThe Lawn Tennis Association (LTA)Krajowy organ zarządzający tenisem w Wielkiej Brytanii, którego wizją jest tenis otwarty dla wszystkich. Chce uczynić tenis sportem przyjaznym, przyjemnym i dostępnym dla wszystkich, amatorów i profesjonalistów. Zachęca do sięgnięcia po rakietę i spróbowania swoich sił, zarówno dzieci, jak i dorosłych, niezależnie od posiadanych umiejętności. Organizuje kursy dla początkujących, treningi czy zawody, a także finansuje budowę obiektów sportowych.

Księżna Kate została patronką LTA w 2017, książę i księżna Kentu pełnią rolę członków, a księżna Gloucester jest honorową przewodniczącą.

Embed from Getty ImagesŹródła:
Moody, M. (2013). Kate. Księżna Cambridge. Warszawa: Wydawnictwo Dream Books (tłumaczenie: Anna Bezpiańska-Oglęcka).

20 komentarzy:

 1. bardzo fajny post i przede wszystkim potrzebny zwłaszcza dla tych którzy na Kate patrzą przez pryzmat ciuchów i sztucznych dram. Widać, że księżna się udziela, ma swój obszar i przede wszystkim widać jak członkowie RF współpracują i jak wszystko jest zorganizowane z zachowaniem szacunku dla innych członków rodziny. Post także pokazuje jak cennym "nabytkiem" dla RF jest Kate, nie tylko swoją pracą jak i mądrym postępowaniem.

  OdpowiedzUsuń
 2. Fajny post :) ale jak to tak naprawdę jest z patronatami Kate? Pamiętam, że kiedy w końcu je ogłoszono i było ich mniej niż oczekiwano, tłumaczono to zasadą jakości, nie ilości. Później jednak w podsumowaniach aktywności Windsorów wychodziło, że Kate odwiedzała niektóre z nich raz w roku albo rzadziej. Jeśli dobrze kojarzę, był chyba nawet przypadek bankructwa. Dziś pojawiają się zdjęcia z różnych wydarzeń, co jest niewątpliwie na plus, jednak część z tych instytucji jest sama w sobie na tyle prestiżowa, że nie potrzebuje patrona. Na wyróżnienie na pewno zasługuje np. Hold Still, bo Kate faktycznie to wypromowała, jednak już w innych dziedzinach rzeczywisty wpływ - poza ogólnymi opisami - pozostaje niejasny. Czy są jakieś podsumowania w tej kwestii? Mam na myśli jakieś dane, dokonania itp.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety takich podsumowań nie znalazłam, ale królewski patron przede wszystkim pomaga zwiększyć publiczną świadomość w kwestiach, którymi zajmuje się dana organizacja charytatywna - tak było na przykład w przypadku inicjatywy Heads Together, która pomogła przełamać tabu wobec (zaburzeń) zdrowia psychicznego (wg danych podanych na oficjalnej stronie fundacji pary książęcej, dzięki niej aż 1,5 mln osób w Wielkiej Brytanii zaczęło bardziej otwarcie mówić o swoim zdrowiu psychicznym), ale też w przypadku AIDS czy min przeciwpiechotnych - na te kwestie swoją działalnością zwróciła uwagę księżna Diana.
   Patronat członka rodziny królewskiej bezpośrednio przekłada się na większe zainteresowanie mediów daną organizacją, a to pomaga zdobyć fundusze na utrzymanie organizacji - jeśli dana organizacja jest "popularna", bo ma królewskiego patrona, jest większa szansa, że znajdą się sponsorzy i darczyńcy. Królewski patron może też bezpośrednio angażować się w zbiórkę funduszy, np. organizując przyjęcie w Pałacu Buckingham, które przyciągają bogate czy wpływowe osoby.
   Z tego co czytałam, organizacje objęte patronatem księcia i księżnej Cambridge mogą skorzystać w jeszcze jeden sposób - poprzez ich fundację, która może udzielić wsparcia finansowego na uruchomienie czy poszerzenie ich inicjatyw (tak było w przypadku Mentally Healthy Schools - wspólnej inicjatywy Anna Freud Centre, Place2Be i organizacji Young Minds). Oprócz tego, na organizowanym co roku przez fundację forum możliwe jest nawiązanie współpracy z innymi organizacjami - wtedy uruchomienie np. nowego programu staje się łatwiejsze i mniej kosztowne.
   Co do bankructwa - tak, to przypadek The Art Room. Wiadomo, że królewski patronat nie rozwiązuje wszystkich problemów i niestety czasem nawet korzyści, które wymieniłam wcześniej, nie przekraczają ponoszonych strat.
   Mam nadzieję, że pomogłam, mimo że nie znalazłam danych, o które Ci chodziło. Mogę odesłać co najwyżej do artykułu BBC, które podsumowuje zalety posiadania królewskiego patrona: https://www.bbc.com/news/uk-16414839

   Usuń
 3. Powoli przez dziesięć lat księżna dołączała kolejne patronaty do swojej pracy. Ich ilość nie jest imponująca, ale widać, że zostały wybrane starannie, pasują do jej zainteresowań i są z sobą powiązane.

  OdpowiedzUsuń
 4. Dziewczyny mam takie pytanie związane z urodzinami Kate. Czy Królowa dzwoni z życzeniami, czy przyjeżdża do Kate? Chodzi mi o to jaki jest protokół? Jest tam konkretny zapis dotyczący tego jak to powinno wyglądąć?

  I drugie pytanie czy Kate może mówić do Królowej babciu?
  Od razu mówię, że wiem że nie znacie ich osobiście. Chodzi mi o protoķół. Jak to wszystko wygląda?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odpowiem niezgodnie z kolejnością :)
   2. Zgodnie z protokołem nie. Protokół nie przewiduje takiej możliwości, księżna Cambridge (podobnie jak cała reszta rodziny królewskiej) powinna zwracać się do królowej zwrotem "Your Majesty" albo "Madam".
   1. Niestety nie znalazłam niczego na ten temat, więc wnioskuję, że protokół o tym nie mówi (aczkolwiek, jak pewnie zauważyliście, nie jestem ekspertką od królewskiego protokołu)

   Usuń
  2. Pewnie, że Kate może mówić do królowej "babciu" - o ile sama Elżbieta nie ma nic przeciwko temu, ale działa to na tej samej zasadzie, co relacje w zwykłych rodzinach, gdzie jeden woli, by mówiono do niego po imieniu, a inny, żeby używano stopnia pokrewieństwa. Jeśli poczytacie wspomnienia rodzin królewskich i cesarskich sprzed 100 lat, zobaczycie, że mówili i pisali do siebie normalnie np. "babciu", ewentualnie "babciu królowo" (zwykle chodziło o rozróżnienie od innej babci, która była np. księżną, więc jedną nazywano "babcią księżną", a drugą "babcią królową"). Część royalsów prywatnie była zresztą wręcz zażenowana nazywaniem się pełnymi tytułami w zaciszu domowym. Już wtedy uważali to za snobizm. Dziś, jeśli się to praktykuje, to jest to kwestia osobistych preferencji poszczególnych osób - ale tak samo "zwyczajni" ludzie bez tytułów mają dziadków/rodziców/teściów, którzy nie życzą sobie, by zwracano się do nich w jakiś sposób tylko w inny. Nie ma to jednak nic wspólnego z protokołem, podobnie jak wiele innych zwyczajów.

   Usuń
  3. Jeszcze nawiązując do mojego poprzedniego komentarza: oczywiście mówię o sytuacjach prywatnych lub przynajmniej nieformalnych. Wiadomo, że w sytuacjach stricte oficjalnych, kiedy pełnią obowiązki, zwykle używa się tytułów, tak w normalnym świecie używa sie nazw stanowisk czy funkcji.

   Usuń
  4. To Charles też mówi do mamy Your Majesty?

   Usuń
  5. Zgodnie z protokołem, w sytuacjach oficjalnych (bo o to pytał Anonimowy 9 STYCZNIA 2022 22:42) - powinien, aczkolwiek jak pewnie pamiętacie, dziesięć lat temu, przy okazji koncertu z okazji Diamentowego Jubileuszu panowania królowej, książę złamał niejako tę zasadę, zwracając się do królowej "Your Majesty, Mummy". W sytuacjach prywatnych, tak jak napisał Anonimowy 10 STYCZNIA 2022 22:49, zwracają się do siebie tak jak w każdej innej rodzinie, więc książę oczywiście może mówić do królowej "mamo"

   Usuń
  6. A do Wiliama po tytule czy po imieniu?

   Usuń
 5. Jeśli notka jest o patronatach Kate, dlaczego akapit "Ochronie przyrody" jest o Williamie? O Kate nie ma tam ani słowa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Część poświęconą fundacji chciałam zrobić bardziej kompleksowo i wyczerpująco, więc opisałam wszystkie obszary jej obecnej działalności, również te, którymi zajmuje się tylko William.

   Usuń
 6. Fajny post. Widać, że dla Kate ogólnie dzieci są bardzo ważne.

  OdpowiedzUsuń
 7. Myślicie, że Meghan odezwała się do Kate na urodziny?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pytanie brzmi, czy Harry się odezwał :) To on jest w końcu tym "bliższym krewnym". Jeśli składał życzenia, to pewnie "razem z rodziną".

   Usuń
  2. Meghan i Harry nie złożyli życzeń Kate. Prasa trąbi o tym. Gdy Meghan miała 40 urodziny K&W złożyli jej życzenia. Brak klasy totalny po raz kolejny... oj Meghan Meghan.... kiedyś Harry był z rodziną blisko, a teraz żal patrzeć.

   Usuń
  3. Publicznie nie (czemu trudno się dziwić skoro nie są już pracującymi członkami BRK i nie mają swojego konta w mediach społecznościowych, więc właściwie jak mieliby to zrobić?), a prywatnie nie wiadomo. Harry mógł zadzwonić i złożyć Kate życzenia

   Usuń
 8. Czy wiadomo kim są rodzice chrzestni Kate? Data chrztu jest znana.

  OdpowiedzUsuń

Publikując komentarz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, takich jak nazwa użytkownika czy adres e-mail, zgodnie z rozporządzeniem art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane te są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu oraz do celów statystycznych.